Kabinet, breek het regeerakkoord open tegen koopkrachtdaling

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat we dit jaar tot wel 3,4 procent zullen moeten inleveren. De roept om compensatie klinkt, maar het kabinet wilde daar lang weinig van weten. Nu lijkt er toch compensatie te gaan komen. BVNL hoopt dat die ruimhartig is.

Kabinet stemt tegen motie afschaffen A-status Covid-19

Vorige week diende BVNL een motie in voor het afschaffen van de A-status van Covid-19. Tenslotte is inmiddels overduidelijk dat Corona geen Ebola is en dus ook niet als zodanig aangemerkt zou moeten worden. Deze motie werd verworpen. Er is het kabinet kennelijk nogal wat aan gelegen de virusprivileges te behouden.

Senaat, stem die wanstaltige A-status weg!

Meerdere malen heb ik minister Kuipers opgeroepen om per direct de A-status van Covid 19 te schrappen. Zijn antwoord is steevast: Nee! Nu roep ik de Senatoren op om de wet die de A-status wettelijk moet verankeren, van tafel te vegen.

Kabinet blokkeert debat over WOB-verzoeken coronabeleid

Vandaag stak het kabinet een stokje voor een debat over de openbaar gemaakte WOB-verzoeken mbt het coronabeleid. Volgens de coalitie is een apart debat over de compromitterende informatie die naar buiten is gekomen niet nodig. Een schandalige gang van zaken.

Coronaleugens stapelen zich op. Burger vanaf het begin misleid.

Nu de WOB-verzoeken mbt het coronabeleid steeds meer openbaar gemaakt worden, blijkt ook steeds duidelijker dat we op ongekende schaal zijn voorgelogen door het kabinet. In het allereerste begin van de pandemie hield het RIVM rekening met een ramp van catastrofale gevolgen. Maar dat werd de burger niet verteld.

Kabinet, trek de broekriem aan! Dat wordt van de burger ook gevraagd

Rutte IV is nog maar een paar weken oud en staat nu al in het rood. Door de kostbare plannen van het nieuwe kabinet en de nodige financiƫle tegenvallers is een grote greep in de Haagse spaarpot gedaan. Sterker nog, die spaarpot is inmiddels wel zo goed als leeg. Wat nu? BVNL werpt zich op als budgetcoach. Want de oplossing is simpel.