Coronaleugens stapelen zich op. Burger vanaf het begin misleid.

Nu de WOB-verzoeken mbt het coronabeleid steeds meer openbaar gemaakt worden, blijkt ook steeds duidelijker dat we op ongekende schaal zijn voorgelogen door het kabinet. In het allereerste begin van de pandemie hield het RIVM rekening met een ramp van catastrofale gevolgen. Maar dat werd de burger niet verteld.

Dat het een storm in een glas water was, bleek gelukkig – en ook daar komen we nu steeds meer achter – al snel. Maar begin 2020 zette het RIVM zich schrap voor een ramp van ongekende proporties, met gigantische aantallen doden. Dat blijkt uit vrijgegeven mailwisselingen tussen het RIVM en het ministerie van VWS. Nog voor de eerste besmetting in Nederland was gemeld, hield het kabinet al rekening met een slagveld. Maar dat werd zorgvuldig geheim gehouden voor de burger, die te horen kreeg dat er niks aan de hand was. BVNL kan hieruit maar één ding concluderen: vanaf het allereerste begin van de coronacrisis was het bespelen en manipuleren van de publieke opinie belangrijker dan de burger oprecht informeren en de waarheid vertellen.

Regentesk regeren
De minachtig van het kabinet voor de Nederlanders wordt steeds duidelijker en is stuitend. We worden behandeld als infantiele kleuters, die je beter dom kunt houden. De inmiddels openbaar gemaakte WOB-verzoeken illustreren een regenteske manier van regeren, zonder respect voor het volk en zonder de intentie om dat volk ook maar enige vorm van inspraak en/of informatie te geven. Dit is een democratie onwaardig. We zijn voorgelogen waar we bij stonden. Eerst onwetend gehouden van onze op handen zijnde aanstaande ondergang, vervolgens onterecht doodsbang gemaakt en daarna twee jaar lang volstrekt nutteloos gegijzeld en opgesloten. Allemaal terwijl het kabinet achter onze rug om geheimpjes deelde en lachend ons lot bepaalde, onderwijl grappend en grollend over onze grondrechten, alsof het snoepjes zijn die uitgedeeld kunnen worden al naar gelang de braafheid van de burgers.

Ontluisterend
Of het nu goed nieuws is, of slecht. Hoe controversieel de bestuurlijke koers ook is, ongeacht het te verwachten draagvlak, het volk heeft het recht om juist en volledig geïnformeerd te worden. Nu blijkt dat ons dat recht stelselmatig ontzegd is, is het tijd ons af te vragen wat de democratie eigenlijk nog waard is voor degenen die de hoeders van die democratie zouden moeten zijn. Hoewel BVNL al heel lang zegt dat wat er gebeurt niet klopt, is het desondanks ontluisterend zwart op wit te zien, wat wij al maanden proberen aan het licht te brengen. Wij eisen dan ook verantwoording van het kabinet en van voormalig minister van VWS, Hugo de Jonge. Dat dit niet zonder gevolgen kan blijven, staat wat BVNL betreft buiten kijf.

Waarom
En dan rijst natuurlijk nog de vraag: waarom? Waarom dacht het RIVM dat we afstevenden op een gigantische gezondheidsramp? Wat deed het kabinet – onterecht weliswaar – geloven dat half Nederland het loodje zou leggen door dit virus? Welke verontrustende informatie hadden zij en waarom kregen wij die niet? De tijd zal het leren, nu de doos van Pandora eindelijk geopend is. BVNL wil de onderste steen boven. Maar ziet het wel met angst en beven tegemoet.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.