Kabinet blokkeert debat over WOB-verzoeken coronabeleid

Vandaag stak het kabinet een stokje voor een debat over de openbaar gemaakte WOB-verzoeken mbt het coronabeleid. Dit debat was door Wybren van Haga aangevraagd. Volgens de coalitie is een apart debat over de compromitterende informatie die naar buiten is gekomen niet nodig. Een schandalige gang van zaken.

Op grote schaal voorgelogen
Afgelopen week bleek uit de eerste vrijgegeven WOB-verzoeken over het coronabeleid dat Nederland op grote schaal is voorgelogen door het kabinet. Grondrechten zijn geschonden zonder dat daar een gegronde basis voor was en de Nederlanders zijn in de communicatie van de Haagse ambtenarij schandelijk geschoffeerd en belachelijk gemaakt. Bovendien blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat het ministerie van VWS een grote vinger in de pap had van het OMT, dat dus helemaal niet opereerde als onafhankelijk orgaan. BVNL vroeg over deze zeer kwalijke zaken een debat aan en werd daarin breed gesteund. Behalve – u verwacht het niet – door de coalitiepartijen. Verantwoording afleggen voor wat zij Nederland, zinloos en onterecht, hebben aangedaan, is tenslotte niet de bedoeling.

Geen poot om op te staan
“Dit is symptomatisch”, aldus Wybren van Haga. “Tekenend voor deze coalitie, die weigert de consequenties van haar eigen wandaden te accepteren. Wat hier gebeurt is een democratie en onze rechtsstaat onwaardig.” Het is BVNL duidelijk: van die ‘nieuwe bestuurscultuur’ die ons beloofd is komt, zoals gevreesd, helemaal niets terecht. Het kabinet gaat verder op de oude voet, op ramkoers en zonder rekenschap af te leggen over wat zij aanricht. Ons land is kennelijk vogelvrij verklaard. Als het aan het kabinet ligt hebben de Nederlanders geen poot om op te staan, hoe erg hun grondrechten en hun vrijheden ook geschonden worden.

BVNL legt zich hier niet bij neer. De onderste steen moet – en zal – boven. De beerput is nog maar net opengetrokken en wat eruit komt stinkt. Een ‘baggerdebat’ werd het vandaag al genoemd en een betere benaming voor wat er nodig is, had BVNL zelf niet kunnen bedenken. We zullen nog een heel eind door de modder moeten ploegen voor we uit de loopgraven van deze crisis zijn gekomen. Maar BVNL geeft zich niet gewonnen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.