Kabinet stemt tegen motie afschaffen A-status Covid-19

Vorige week diende BVNL een motie in voor het afschaffen van de A-status van Covid-19. Tenslotte is inmiddels overduidelijk dat Corona geen Ebola is en dus ook niet als zodanig aangemerkt zou moeten worden. Deze motie werd verworpen. Er is het kabinet kennelijk nogal wat aan gelegen de virusprivileges te behouden.

Niet onverwacht, wel onterecht
Vandaag werd de motie van Wybren van Haga en Hans Smolders, voor het afschaffen van de A-status van Covid-19, in de Tweede Kamer verworpen. Hoewel de motie steun kreeg van veel partijen, stemde de coalitie unaniem tegen. Niet onverwacht, wel onterecht. Tenslotte is al heel lang duidelijk dat het coronavirus bij lange niet zo gevaarlijk en dodelijk is als in het begin van de pandemie aanvankelijk werd gedacht. Infectieziekten met een veel hogere mortaliteit, zoals bijvoorbeeld de pest en tuberculose, vallen zelfs in groep B, dus wat Covid-19 op de A-lijst doet, is BVNL al heel lang een raadsel. Of misschien ook niet. Tenslotte levert deze status het kabinet aanzienlijke voordelen op.

Nieuw verworven macht
Handhaving van de A-status betekent dat het kabinet zich van allerhande heftige vrijheidsbeperkende maatregelen en restricties kan bedienen, die zwaar ingrijpen in het leven van de Nederlandse burgers. Bovendien betekent het dat medische professionals verplicht zijn om hun beroepsgeheim te schenden en de persoonlijke gegevens van besmette personen door te geven. Ministers en burgemeesters krijgen de bevoegdheid om quarantaines in te stellen en bedrijfs- en beroepsverboden af te kondigen. Zou Covid-19 niet meer op de lijst van A-ziekten staan, dan is dit allemaal niet meer mogelijk. BVNL kan zich niet onttrekken aan de gedachte dat het kabinet haar nieuw verworven, vergaande macht, liever niet wil opgeven.

Naast het verwerpen van de motie in de Tweede Kamer, is de Eerste Kamer vandaag in een hoofdelijke stemming akkoord gegaan met twee coronawetsvoorstellen. Zowel het wetsvoorstel voor de vierde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, als het wetsvoorstel ter wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om Covid-19 als A-ziekte aan te merken werden aanvaard.

Permanente carte blanche
Covid-19 hoort niet thuis op de A-lijst. Daar had deze ziekte sowieso nooit op terecht moeten komen, maar dat het er nu ook niet meer af lijkt te gaan, baart BVNL ernstig zorgen. Het kabinet lijkt te streven naar een permanente carte blanche voor het schenden van grondrechten en vrijheden. Een gevaarlijke glijdende schaal, waar een zichzelf respecterende democratie zich helemaal nooit op zou moeten bevinden. BVNL blijft zich er dan ook sterk voor maken Covid-19 te krijgen waar het hoort: bij de milde infectieziekten. Want Covid-19 ís geen Ebola. Het kabinet moet ophouden te doen alsof dat wel zo is.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.