BVNL wil kleinere overheid en lagere lasten

Bij het Verantwoordingsdebat, legt het kabinet verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Ondanks herhaaldelijk waarschuwen van de Algemene Rekenkamer, is van vijf procent van de financiële verplichtingen van het Rijk van vorig jaar niet vast te stellen of ze rechtmatig zijn aangegaan. Het gaat om een bedrag van 15,5 miljard euro. BVNL wil het veelkoppige monster van de overheid terugdringen en pleit voor een kleine overheid en lagere lasten.

BVNL verzet zich tegen vleestaks: burger bepaalt zelf wat hij eet

Het kabinet denkt erover een zogenaamde ‘vleestaks’ in te voeren. Door vlees duurder te maken, wordt de consument gedwongen om gezonder te eten, is het idee. BVNL vindt dit absurde betutteling. U bepaalt zelf wel wat u eet. En bovendien: zo gezond zijn vleesvervangers niet.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.