Miljarden aan coronageld naar klimaat – kabinet besteelt burger voor eigen agenda

Het geld dat Nederland krijgt uit het coronaherstelfonds, gaat het kabinet grotendeels spenderen aan de klimaatplannen. BVNL vindt dat regelrechte diefstal. Dit geld zou ten goede moeten komen aan alle schade die is geleden door het coronabeleid.

Torenhoge schulden
In de zomer van 2020 heeft de EU een herstelfonds opgericht om Europese landen te helpen met het bekostigen van alle schade die zij hebben geleden door de coronacrisis. 4.7 Miljard euro daarvan gaat naar Nederland. Dat geld is hard nodig, want de schade die de coronamaatregelen hebben aangericht is enorm. De zogenaamd ‘diepe zakken’ van Wopke Hoekstra bleken namelijk toch wat minder vol te zitten dan gedacht. Daar heeft deze coalitie tenslotte een handje van: zich eerst rijk rekenen en dan achteraf toch platzak blijken te zijn, de maatschappij achterlatend met torenhoge schulden. Inmiddels weten we dat veel meer ondernemers dan aanvankelijk ingeschat de handdoek in de ring hebben moeten gooien. Het CPB kwam onlangs met een onderzoek waaruit blijkt dat de lockdowns hebben gezorgd voor een forse inkomensdaling voor veel mensen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Maar in plaats van de eigenhandig aangerichte schade te repareren, geeft het kabinet liever geld uit aan zaken die ons nog verder in armoede zullen storten. Vergeet de failliete Nederlandse burgers, minister Kaag van Financiën en haar klimaathysterische collega’s kopen liever nog een paar windturbines.

Bekostigen van een hoax
Geld voor een coronaherstelfonds dient ook als zodanig gespendeerd te worden: aan het herstellen van de schade van de coronacrisis. Maar het wordt nog erger: niet alleen worden deze broodnodige miljarden niet uitgegeven aan de coronaschade, het kabinet heeft dit geld daar überhaupt nooit voor willen gebruiken. Voor de centen goed en wel beschikbaar waren, had het kabinet het bedrag in de Rijksbegroting namelijk al toebedeeld aan het klimaat. Men heeft dus helemaal nooit ook maar de intentie gehad om de rokende puinhopen van het eigen desastreuze beleid op te ruimen. Terwijl Nederland na twee jaar bittere ellende verzwakt en gewond uit de strijd komt, staat het kabinet niet klaar om ons weer op te lappen. In plaats van te investeren in het herstellen en overeind houden van het MKB, in leefstijlverbetering zodat we een volgend virus beter kunnen afweren, in meer bewegingsonderwijs op scholen zodat de volgende generatie minder welvaartsziekten krijgt, stort het kabinet de klimaatkas vol, voor het bekostigen van een hoax, waar de murw geslagen en aan de bedelstaf geraakte Nederlander helemaal niets voor koopt.

Diefstal
Het is diefstal, je kunt er weinig anders van maken. De Nederlandse burger wordt bestolen waar hij bijstaat, terwijl hem de afgelopen jaren al zoveel is afgenomen. Van een kale kip kun je niet plukken, maar dit kabinet slaagt er desondanks iedere keer weer in. Zo meteen zitten we met een Noordzee vol dure, wanstaltige windturbines, maar heeft de hardwerkende Nederlander geen nagel meer om aan z’n kont te krabben. Gelukkig zijn er dan ook geen winkels, geen horeca en geen sportscholen meer, aangezien die allemaal failliet zijn gegaan. Dat scheelt in ieder geval weer een stuk in de portemonnee. En zeg nou zelf, wie wil er nou een fatsoenlijk functionerende maatschappij, als je ook een ‘schoon klimaat’ kunt hebben?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.