Coronabeleid stort Nederland in armoede

De lockdowns hebben gezorgd voor een forse daling in inkomen voor veel mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). BVNL heeft hier vanaf het begin van de pandemie voor gewaarschuwd. De schade is enorm. Economisch, maar daardoor ook op vele andere fronten.

Financiële aderlating
Lockdowns werken niet en richten alleen maar schade aan. BVNL heeft vanaf het allereerste begin van de coronacrisis gepleit voor het maken van een realistische kosten-baten analyse mbt de coronamaatregelen, die het kabinet wilde doorvoeren. Helaas is hier niet naar geluisterd en daarvan zullen we de komende tijd de bittere vruchten moeten plukken. Vandaag komt het CPB met cijfers waaruit blijkt dat flink meer werknemers in 2020 te maken kregen met een inkomensterugval dan in 2019. Veel mensen ontvingen in het eerste pandemiejaar maar liefst 10 procent minder inkomen. Een financiële aderlating. En die effecten daarvan zijn voelbaar in veel meer dan alleen de burgerlijke portemonnee.

De dupe van nutteloos beleid
Inkomen verliezen is niet alleen geld kwijtraken. Het betekent ook financiële zekerheid en stabiliteit verliezen. Het betekent zorgen en stress. Het betekent inleveren op materieel, maar ook op emotioneel gebied. De maatregelen hebben vooral bij flexibele arbeidskrachten en zelfstandigen gezorgd voor inkomensdaling, door de onzekere situatie die de lockdown met zich meebracht. Van alle werkenden werden horecamedewerkers het hardst getroffen. Ook blijkt dat deze groep werkenden vaak maar een kleine financiële buffer achter de hand heeft, wat de situatie voor hen nog nijpender maakt. BVNL betreurt het dat zoveel mensen de dupe zijn geworden van volstrekt nutteloos beleid. Dit was niet nodig geweest.

Topje van de ijsberg
De desastreuze gevolgen van twee jaar destructief anti-virusbeleid komen langzaam aan het licht. Maar wat we nu zien, is nog maar het topje van de ijsberg, waar we zo meteen keihard en frontaal tegenaan gaan botsen. Economische gevolgen zijn menselijke gevolgen. Gevolgen voor het gehele maatschappelijk welzijn. Het coronabeleid heeft dat maatschappelijk welzijn geweld aangedaan. Daarom mag nooit meer gebeuren wat ons de afgelopen twee jaar is aangedaan. Ondanks de zogenaamde ‘diepe zakken’ van het kabinet is Nederland collectief in armoede gestort. Dat krijg je ervan als bestuurders zich rijk rekenen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.