Coronacritici de mond gesnoerd – Wybren van Haga stelt dringende vragen

Uit openbaar gemaakte WOB-verzoeken over de coronacrisis is gebleken dat politiek geëngageerde burgers op social media door het Rijk in de gaten gehouden en mogelijk zelfs gecensureerd zijn. Zoals BVNL-bestuurslid Hans van Tellingen.

Staatsgevaarlijk
Een vrij land als Nederland heeft de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. De regering mag bekritiseerd worden door de burger, zonder dat dat gevolgen heeft. Althans, dat is hoe het zou moeten zijn. De afgelopen twee jaar hebben veel burgers ondervonden dat kritiek hebben op de overheid je duur kan komen te staan. Het coronabeleid werd al snel een soort doctrine. Wie weigert zich te conformeren wordt monddood gemaakt. Niet alleen door aanhangers van de coronareligie, maar ook door de predikers ervan. De overheid blijkt actief critici van het coronabeleid op social media te hebben gevolgd, om hen in de gaten te houden. Uit WOB-verzoeken komt naar boven dat zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hiervoor is ingezet. Onschuldige burgers die niets meer deden dan zich uitspreken, zijn geschaduwd als ware zij staatsgevaarlijk. BVNL is geschokt.

Georganiseerde aanpak van de overheid
“Dit zijn dictatoriale praktijken”, aldus Wybren van Haga. “Als je je in Nederland niet eens meer uit mag spreken over het beleid van de overheid, kunnen we wel stellen dat we niet meer in een democratie leven.” BVNL dient daarom schriftelijke vragen in bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Welke departementen waren betrokken bij het schaduwen van kritische burgers? Klopt het dat BVNL-bestuurslid Hans van Tellingen een van de prominenten was die gevolgd werd? Met welke techbedrijven zijn afspraken gemaakt over het verwijderen van berichten en kunnen we daaruit dan concluderen dat er sprake is van censuur door de overheid? Klopt het dat er sprake is van een georganiseerde aanpak van de rijksoverheid, om burgers met een kritische mening over het coronabeleid in diskrediet te brengen? BVNL wil zo snel mogelijk antwoord op deze vragen.

Big Brother
Van Haga werd zelf ook meermaals gecensureerd op social media, nadat hij zich kritisch uitliet over het coronabeleid van het kabinet. Zijn LinkedIn account werd verwijderd en ook op Facebook werd hij geblokkeerd. Als er inderdaad sprake is van doelbewuste, georganiseerde censuur vanuit de overheid, dan is dat een bijzonder kwalijke zaak, waar heel Nederland zich grote zorgen over zou moeten maken. Hoe vrij zijn wij namelijk nog, als we altijd over onze schouder moeten kijken, om te zien of wij niet gevolgd worden door de overheid? Big Brother is watching you, het was ooit slechts fictie. Maar inmiddels lijkt het steeds meer de dystopische realiteit te worden.

Lees hier alle schriftelijke vragen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.