BVNL wil kleinere overheid en lagere lasten

Kamerlid Olaf Ephraim in Verantwoordingsdebat: “Hoe groter de overheid, hoe groter de verspilling.”

Bij het Verantwoordingsdebat legt het kabinet verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Ondanks herhaaldelijk waarschuwen van de Algemene Rekenkamer, is van vijf procent van de financiële verplichtingen van het Rijk van vorig jaar niet vast te stellen of ze rechtmatig zijn aangegaan. Het gaat om een bedrag van 15,5 miljard euro. BVNL wil het veelkoppige monster van de overheid terugdringen en pleit voor een kleine overheid en lagere lasten.

“De boekhouding van de Staat zou een derderangs incassobureau niet misstaan”, zegt Kamerlid Olaf Ephraim, die erop wijst dat de regering door de Rekenkamer jaar na jaar op de vingers wordt getikt. “Opeenvolgende ministers beloofden beterschap. ‘Volgende keer doen we extra ons best voor een goed schoolrapport van de Rekenmeesters.’ En dan gaat het toch weer mis. En de ministers blijven zitten. Zo gaat dat ook met leerlingen die de lesstof niet begrepen hebben.” BVNL wil de almaar uitdijende overheid terugdringen en lagere lasten voor burgers en bedrijven. “Dat gaat hand in hand. De overheid kost namelijk geld en genereert geen geld. Hoe groter de overheid, hoe groter de verspilling”, aldus Ephraim die ook wijst op het Stikstof- en Klimaatfonds waar circa 60 miljard euro ingestoken is. “De gewone hardwerkende Nederlander mag de rekening van die spilzucht betalen in de vorm van hogere belastingen. Wij staan voor een land waar werken loont en sparen niet bestraft wordt.”

Papieren werkelijkheid
Zowel de Rekenkamer, de Raad van State, de Nationale Ombudsman, als verschillende hoge ambtenaren waarschuwen herhaaldelijk dat beleid en uitvoering steeds verder uit elkaar komen te liggen. “Op papier keuren we goed wat in werkelijkheid niet goed is”, zei de President van de Algemene Rekenkamer Arno Visser in zijn harde oordeel over de Verantwoording. “Door de continue stroom van uitzonderingen, aanvullingen, wijzigingen en aanpassingen worden beleid en regels alsmaar complexer, nauwelijks meer te handhaven en dientengevolge ook steeds duurder”, zegt Ephraim die stelt dat de uitvoerbaarheid, en niet per se de politieke wensenlijst, voorop moet staan bij nieuwe voorstellen.

Lees hier de gehele spreektekst van Olaf Ephraim in het debat.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.