Senaat, stem die wanstaltige A-status weg!

(door Wybren van Haga)

Meerdere malen heb ik minister Kuipers opgeroepen om per direct de A-status van Covid 19 te schrappen. Zijn antwoord is steevast: Nee! Nu roep ik de Senatoren op om de wet die de A status wettelijk moet verankeren, van tafel te vegen. Vandaag debatteren de senatoren erover. Morgen, op 21 februari om 14.00 uur, volgt de hoofdelijke stemming.

Wybren van Haga in coronadebat

De A-status is er voor zeer gevaarlijke, besmettelijke infectieziektes. Het verplicht artsen om hun beroepsgeheim te schenden en de persoonlijke gegevens van een besmet persoon door te geven. Het geeft ministers en burgemeesters de bevoegdheid om vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen als gedwongen quarantaine en een beroeps- en bedrijfsverbod. 

Flinterdunne ministeriële regeling
Ter vergelijking: de pest en tuberculose vallen in de minder ernstige groep B. De A-status kan in noodgevallen heel snel geregeld worden met een ministeriële regeling, maar daarna moet die status wel wettelijk bekrachtigd worden met een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg). En dát is nog steeds niet gebeurd. De wet ligt nog bij de Eerste Kamer.

De A-status is nu al twee jaar (!) gebaseerd op een flinterdunne ministeriële regeling voor vergaande plichten van artsen en bevoegdheden van kabinet. Zolang de wetswijziging loopt om Covid 19 in de A-groep van de Wpg op te nemen, is die ministeriële regeling van kracht. Als de wetswijziging wordt verworpen – en dat gebeurt als woensdag de Eerste Kamer niet akkoord gaat – wordt de ministeriële regeling ingetrokken en vervalt de A-status direct. De Eerste Kamer heeft de sleutel in handen. 

Haast
Minister Bruno Bruins publiceerde op 28 januari 2020 de ministeriële regeling waarmee Covid 19 plotsklaps de A status kreeg. De minister had haast. De eerste Nederlandse besmetting moest toen nog komen! Hij had nog steeds haast bij het indienen van de wetswijziging om Covid 19 in de Wpg op te nemen. Dat moet namelijk binnen acht weken na de publicatie van de ministeriële regeling. Op 20 februari 2020 lag die wetswijziging bij de Tweede Kamer. 

Vervolgens duurde het ruim een jaar voordat Hugo de Jonge de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de wetswijziging beantwoordde. Dat gebeurde pas in mei 2021. Waarom zou hij ook haast maken? Zolang de wetswijziging in behandeling is, geldt de ministeriële regeling. Maar natuurlijk had hij wel haast moeten maken. In het wetsvoorstel zelf staat nota bene dat spoedige behandeling noodzakelijk is.

Corona is geen Ebola
Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de wetgever dat de A-status jarenlang met een flinterdunne regeling in stand wordt gehouden. Het is vereist dat er snel een wettelijke basis wordt geregeld. De behandeling van de wetswijziging is enorm vertraagd, mede door toedoen van Hugo de Jonge. Ik laat voor dit moment maar even in het midden of dat met opzet gebeurde.

Er is alle reden voor de Eerste Kamer om tegen de wet te stemmen: de meldingsplicht van artsen is onzinnig geworden met de torenhoge besmettingen van de milde Omikron variant. Er hoeven geen besmettingshaarden opgespoord te worden. Corona is overal en we worden er nauwelijks ziek van. Corona ís nu eenmaal geen ebola. Vandaag vergaderen de Senatoren over de wet, dinsdag stemmen ze. BVNL roept hen op: stem de A-status linea recta de prullenbak in.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.