BVNL wil VN-vluchtelingenverdrag opzeggen

Om de totaal uit de hand lopende asielcrisis een halt toe te roepen, wil BVNL de handtekening van Nederland weghalen onder het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Volgens dat verdrag uit 1951 is Nederland verplicht om vluchtelingen toe te laten tot de asielprocedure.

BVNL eist actie tegen asieloverlast Ter Apel

Staatssecretaris Van der Burg van Asiel moet iets doen tegen de aanhoudende diefstal, intimidatie en agressie veroorzaakt door asielzoekers. Het Groningse dorpje Ter Apel heeft al lange tijd te maken met overlast van het plaatselijke AZC, die steeds verder de spuigaten uitloopt.

Asielproblemen rijzen de pan uit en kabinet wil Franse en Spaanse probleemjongeren binnenhalen. BVNL vraagt debatten aan

Met grote verbijstering heeft BVNL kennisgenomen van de plannen van CDA-minister Van Gennip van Sociale Zaken om Franse en Spaanse probleemjongeren naar Nederland te halen om hier te werken. Ondertussen hebben de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken geconcludeerd dat asielcrisis door het Rijk zelf is veroorzaakt. BVNL wil immigratiebeperkende maatregelen.