Asielopvang overvol, directe asielstop is noodzakelijk

Nu het COA stelt dat alle locaties voor de opvang van asielzoekers vol zitten en er naar mogelijkheden moet worden gezocht om het aantal opvangplekken uit te breiden, trekt BVNL-Kamerlid Wybren van Haga opnieuw aan de bel: “Er moet per direct een asielstop worden ingevoerd, ons absorptievermogen is bereikt!”

Volgens het COA blijft de druk in de asielopvang oplopen. Daarom vraagt de organisatie gemeenten opnieuw om hulp bij het realiseren van extra noodopvanglocaties. Het COA wil dat gemeenten zo snel mogelijk hun statushouders huisvesten. Dat zijn vluchtelingen die al weten dat ze in Nederland mogen blijven. Momenteel zitten er nog 15.000 statushouders in de asielzoekerscentra.

Van Haga: “Het is niet uit te leggen dat statushouders keer op keer de schaarse woningen innemen, terwijl de eigen mensen jarenlang op wachtlijsten moeten staan voor een huis. Daarom wil BVNL, naast een asielstop, ook per direct stoppen met de voorrang die statushouders krijgen bij de toekenning van een woning.” BVNL stelt opnieuw Kamervragen over de escalerende asielcrisis.

Vragen van BVNL aan de Staatssecretaris van Asiel en de Minister van Wonen, inzake het per direct invoeren van een asielstop en stoppen met de voorrang van statushouders op woningen:

1) Bent u bekend met feit dat alle locaties voor opvang asielzoekers vol zitten? 

2) Deelt u de mening dat het absorptievermogen bereikt is? Zo ja, wilt u niet meer opvangplekken en opnieuw beroep doen op gemeenten, maar per direct een asielstop invoeren? Graag een gedetailleerd antwoord hoe u dit gaat doen. 

3) Deelt u de mening dat het niet uit te leggen is dat statushouders keer op keer de schaarse woningen innemen, terwijl de eigen mensen voor het verkrijgen van een huis jarenlang op wachtlijsten moeten staan? Zo ja, wilt u naast een asielstop, ook per direct stoppen met de voorrang die statushouders krijgen bij de toekenning van een woning? Graag een gedetailleerd antwoord hoe u dit gaat doen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.