BVNL wil VN-vluchtelingenverdrag opzeggen

Om de totaal uit de hand lopende asielcrisis een halt toe te roepen, wil BVNL de handtekening van Nederland weghalen onder het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Volgens dat verdrag uit 1951 is Nederland verplicht om vluchtelingen toe te laten tot de asielprocedure.

BVNL wil alleen vluchtelingen toelaten die aantonen dat ze niet terecht kunnen in een ander land in de eigen regio.

Niets te zoeken in Nederland
“Als we het verdrag opzeggen, vervalt de verplichting om alle asielaanvragen te behandelen en asielzoekers op te vangen. Alleen dan kan het belangrijke principe van opvang in de regio echt worden waargemaakt”, aldus Van Haga, die erop wijst dat het verdrag is opgesteld in een tijd dat vluchtelingen naar een buurland gingen om bescherming te zoeken. Het is volgens hem niet berekend op een tijd waarin je binnen een halve dag naar het andere eind van de wereld kunt vliegen om asiel te vragen. “Wij krijgen hier, op Oekraïners na, niet de echte vluchtelingen die geen kant op kunnen, wij krijgen hier de ‘vluchtelingen’ die of een grote investering kunnen doen om naar West-Europa te gaan, of ‘vluchtelingen’ die derde- of veiligelander zijn en per definitie niets in Nederland te zoeken hebben.”

Van Haga verwacht een Kamermeerderheid voor zijn plan. “Bijna alle andere partijen vinden dat je vluchtelingen zoveel mogelijk in de eigen regio op moet vangen. Boter bij de vis dan nu.”

Het VN-verdrag uit 1951 is volgens BVNL niet meer van deze tijd.

“In de praktijk is het zo dat het merendeel hier blijft, terwijl opvang in de regio onder meer als groot voordeel heeft dat de vluchtelingen als het conflict in hun land is beëindigd, makkelijk terug kunnen om te helpen het land en de instituties weer op te bouwen. Ook zijn de vluchtelingen geen duizenden euro’s kwijt aan mensensmokkelaars en vliegreizen.” Nederland moet wel de bereidheid hebben om vluchtelingen bij opvang in de regio financieel te ondersteunen.

Vragen van BVNL aan de minister-president, inzake opzeggen Vluchtelingenverdrag: 

1) Deelt u de mening dat de asielcrisis onbeheersbaar is geworden en Nederland haar absorptievermogen heeft bereikt? 

2) Deelt u de mening dat het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 een aanzuigende werking heeft op de komst van asielzoekers, waaronder ook veel derde- en veiligelanders, daar Nederland daardoor verplicht is om vluchtelingen toe te laten tot de asielprocedure? 

3) Deelt u de mening dat het u door u bewierookte  belangrijke principe van opvang in de regio echt kan worden waargemaakt door het opzeggen van het VN-Vluchtelingenverdrag? Zo ja, wilt u, zeker gezien de huidige situatie, per direct toe overgaan? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.