Opvang veiligelanders is een no-go. BVNL steunt burgemeester in roep om actie kabinet

Wybren van Haga wil via Kamervragen van staatssecretaris Van der Burg (VVD) weten wat hij gaat doen met de noodkreet vanuit Hardenberg. De stad gaat gebukt onder overlast van een groep asielzoekers uit veilige landen.

Ongewenst gedrag
“De VVD heeft ons in verkiezingstijd beloofd hier hard tegen op te treden, maar VVD-staatssecretaris Van der Burg laat het gebeuren dat winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen aan de orde van de dag zijn. Deze mensen moeten wij oppakken en uitzetten”, vindt Van Haga, die wil dat er actief gehandhaafd wordt op het uitzetten van veiligelanders.

“Opvang van mensen uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije, moet een absolute no-go worden in een land dat door haar hoeven zakt door de aanhoudende stroom asielzoekers. Van asielzoekers die tot het dievengilde behoren, moet de asielaanvraag direct door de papierversnipperaar.”

Van Haga wil verder van de staatssecretaris weten hoe hij gaat reageren op de noodkreet van burgemeester Maarten Offinga, die zegt dat de grens is bereikt en dat het kabinet in actie moet komen.

Vragen van Wybren van Haga aan de staatssecretaris van Asiel, inzake noodkreet burgemeester Hardenberg, over overlastgevende asielzoekers:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Hardenberg: te veel overlastgevende asielzoekers’?

2) Deelt u de mening dat de opvang van veiligelanders, uit landen als Marokko en Algerije, een absolute no-go moet zijn? Zo ja, wanneer gaat u eindelijk handhaven op het actief uitzetten van veiligelanders? 

3) Bent u zich bewust van het feit dat u persoonlijk bent benaderd door de VVD voor de functie van staatssecretaris van Asiel? Zo ja, bent u zich bewust van het feit dat de VVD de kiezer een streng immigratiebeleid heeft beloofd? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Deelt u de mening dat de asielaanvraag van overlast veroorzakende en criminele asielzoekers direct door de papierversnipperaar moet? Zo ja, wanneer gaat u dit eindelijk actief toepassen? Graag in een toelichting hoe het kan dat overlastgevende asielzoekers gepamperd worden in plaats van actief uitgezet. 

5) Graag concreet het stappenplan waarmee u de burgemeester van Hardenberg gaat helpen de overlast te bestrijden.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.