Nederlander weer op één, geen asieldwang en drang met Spreidingswet

De zogeheten ‘Spreidingswet’, die gemeenten in Nederland verplicht om een bepaalde hoeveelheid asielzoekers op te vangen, is een pervers verdienmodel, dat de asielcrisis niet oplost, maar verergert. BVNL roept bij het debat over dit wetsvoorstel opnieuw op tot directe, rigoureuze immigratiebeperkende maatregelen.

VVD zegt rechts, doet links
Terwijl 1 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens terechtkomen, 200.000 mensen bij de Voedselbank lopen, bejaarden geen warme maaltijd meer krijgen en in hun rolstoel moeten slapen, kiest het kabinet voor ervoor stromen immigranten binnen te laten, die geen zin hebben om hun eigen land op te bouwen. In plaats daarvan maken zij liever gebruik van een uitkering, claimen zij met voorrang een sociale woning en belasten zij de zorg en het onderwijs. Allemaal betaald met belastinggeld van de hardwerkende Nederlander. Na 13 jaar Rutte met ronkend rechtse verkiezingsprogramma’s maar louter linkse politiek, staan de grenzen nog altijd wagenwijd open, voor wie er ook maar binnen wil komen.

Spreidingswet is geen oplossing
In 2022 kwamen er maar liefst 403.000 mensen bij in Nederland. Met de mensen die uit ons land vertrokken daarvan afgetrokken kwam het netto saldo uit op 228.000 mensen. Per jaar betekent dat een stad anderhalf keer zo groot als Haarlem erbij. Voor 2023 is de voorspelling dat er maar liefst 67.000 asielzoekers naar ons land komen. Asielmigranten kosten Nederland 24 miljard per jaar. De Spreidingswet is geen oplossing voor dit probleem. Sporthallen worden gevorderd, leegstaande panden worden opgeëist, peperdure cruiseschepen worden ingevaren en kantoorgebouwen moeten geschikt gemaakt worden als opvanglocatie. En hoe meer plekken gemeenten weten te regelen, hoe hoger de beloning van het kabinet. Het is immoreel en onverantwoordelijk en heeft niets met barmhartigheid te maken.

Complex, onduidelijk, niet uitvoerbaar
De alsmaar voortdurende en verergerende asielcrisis sloopt ons land. Er zijn geen woningen meer, de onveiligheid neemt hand over hand toe, boeren worden van hun land gejaagd, de zorg piept en kraakt onder het gewicht van de bevolkingsgroei en de kwaliteit van ons onderwijs holt achteruit, omdat tegemoet moet worden gekomen aan de leer- en ontwikkelingsachterstanden van migrantenkinderen. De Raad van State en diverse belangenorganisaties maken gehakt van de Spreidingswet. ‘Onnodig complex’, ‘onduidelijk’ en roept ‘indringende vragen op of deze wel uitvoerbaar is’, stelt het hoge college van Staat. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat het kabinet de dringende adviezen van de Raad van State naast zich neerlegt. BVNL heeft dan ook maar een boodschap aan het kabinet: veeg de Spreidingswet van tafel. En neem eindelijk en onmiddellijk, strenge immigratiebeperkende maatregelen.

 • Per direct een asielstop invoeren; 
 • We zeggen het vluchtelingenverdrag uit 1951 op;
 • De Dublin-afspraken worden in ere hersteld, waardoor vluchtelingen in het eerste land van aankomst asiel moeten aanvragen;
 • Illegaliteit wordt strafbaar gemaakt en illegalen worden actief uitgezet, in plaats van aangemoedigd om opnieuw een asielaanvraag in te dienen; 
 • Regelgeving gaat op de schop, waarbij procedures worden versneld, mogelijkheden om in beroep te gaan worden geschrapt en dwangsommen worden afgeschaft;
 • Veiligelanders, de groep die voor de meeste overlast zorgt, worden per direct uitgezet;
 • Eventuele immigranten krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning van 1 jaar en niet meer automatisch een permanente;
 • We intensiveren grenstoezicht en werken samen met omliggende landen, zoals Duitsland, België en Luxemburg om gezamenlijk de grenzen te bewaken; 
 • We zetten actief in op remigratie door terugkeer financieel te stimuleren; 
 • Voor afgewezen asielzoekers, of illegale migranten is in Nederland geen plaats. Gemeenten of andere instanties die illegalen ondersteunen zullen worden beboet. De Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (‘bed, bad, brood’) heffen we op; 
 • Mensensmokkelaars en NGO’s die illegale migratie faciliteren worden streng gestraft. Boten worden geconfisqueerd en de betrokkenen gaan voor lange tijd de gevangenis in;
 • Tegen landen die niet meewerken aan terugkeer van illegalen wordt keihard opgetreden. Gedacht kan worden aan het opzeggen van de diplomatieke betrekkingen en het stoppen van betalingsverkeer. Uitkeringen naar landen die niet meewerken aan terugkeer van hun inwoners worden stopgezet; 
 • Het COA wordt ontbonden omdat deze organisatie niet meer nodig is;
 • En tot slot: mocht de Spreidingswet voor de verkiezingen worden aangenomen, dan schaffen we die na de verkiezingen direct weer af.

Luister naar de Nederlander, zet de Nederlander weer op één, trek deze onzalige wet in en sluit de grenzen. In het Belang van Nederland. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.