Daar gaan we weer: kabinet sorteert voor op terugkeer coronamaatregelen

Geniet nog maar even van uw herwonnen vrijheid, het zou weleens snel voorbij kunnen zijn. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kuipers van VWS dat het niet uitgesloten is dat er weer snel maatregelen moeten worden ingesteld als het met Corona weer ‘uit de hand loopt’.

BVNL dient motie in voor behoud kinderhartcentrum Groningen

Het ministerie van VWS wil drie van de vijf kinderhartcentra in Nederland sluiten. BVNL vreest dat veel kinderen in Nederland daardoor verstoken raken van levensreddende zorg. Daarom dienen wij een motie in voor het behoud van het kinderhartcentrum in Groningen.

Business as usual? Corona is voortaan een ‘ondernemersrisico’

Gisteren kwam minister van VWS Ernst Kuipers met een brief aan de Tweede Kamer, waarin de toekomstvisie op het coronabeleid gepresenteerd wordt. Uitgangspunt is volgens Kuipers dat Nederland opengehouden moet worden. Maar wie de brief goed bestudeert, leest iets heel anders. Want corona blijft, maar veel maatregelen ook. En ondernemers die door die maatregelen getroffen worden, moeten het zelf maar uitzoeken.