BVNL in gesprek met het Ministerie van VWS over de geheime OMT-opnames

Na ruim een jaar van vertraagde en niet correct en/of volledig afgehandelde Woo-verzoeken, dwangsommen en juridische procedures, heeft het Ministerie van VWS BVNL uitgenodigd voor een gesprek over de geheime OMT-opnames.

“De aanhouder wint”, aldus oud-Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die morgen, 23 januari 2024, op audiĆ«ntie gaat bij het Ministerie van VWS. In december 2022 vroeg hij met BVNL al om het vrijgeven van de ‘onbedoeld en ongewild’ bewaard gebleven opnames van OMT-vergaderingen. Deze geluidsopnames bevatten cruciale informatie over verregaand coronabeleid en bijbehorende maatregelen, zoals de invoering van de avondklok, de schoolsluitingen en de drang vanuit de overheid om je te laten vaccineren. Het Ministerie van VWS, onder aanvoering van minister Ernst Kuipers die inmiddels zijn vertrek naar het buitenland heeft aangekondigd, weigert categorisch om deze opnames te verstrekken. Dit zou namelijk in strijd zijn met het ‘belang van de Staat’. Een verschoningsgrond in de Wet open overheid (Woo), die het ministerie helemaal niet (meer) zou mogen inzetten, nu er geen sprake meer is van een acute noodsituatie. Als die er ooit al was.

VWS is inmiddels al meermaals op de vingers getikt voor de onrechtmatige manier waarop Woo-verzoeken worden behandeld en het gebrek aan transparantie en het schenden van het informatierecht van Kamerleden en burgers. Van Haga: “Wat VWS doet, mag gewoon niet. Het ministerie plaatst zichzelf boven de wet. De mogelijkheden om informatieverstrekking te weigeren zijn sinds het van kracht worden van de Woo, als opvolger van de Wob, aangescherpt. De overheid heeft dus minder mogelijkheden om niet transparant te zijn. In plaats daarvan weigert het het Ministerie alleen maar meer en vaker om tegemoet te komen aan volstrekt legitieme verzoeken om informatie. De behandeling van onze Woo-verzoeken wordt eindeloos vertraagd en de weinige informatie die wij dan vervolgens krijgen, is niet de informatie waar wij om gevraagd hebben. Met steun van vele mensen hebben wij een advocaat in de arm kunnen nemen. Naast het gesprek van deze week wordt er binnen een aantal maanden een zitting bij de rechtbank ingepland. Ik hoop dat het ministerie verstandig is, iedereen die gang naar de rechter bespaart en besluit om die opnames vrij te geven, maar ik heb er een hard hoofd in. Zo niet, dan geven we niet op. Dan gaan we naar de rechter en dan dwingen we af dat we krijgen waar heel Nederland recht op heeft. De coronacrisis is voorbij. Nu is het tijd om verantwoording en rekenschap af te leggen.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.