Plaats verkwistend Ministerie van VWS onder verscherpt toezicht

Kamerlid Olaf Ephraim: “Het is daar een bende. Van zeker 5,6 miljard euro is wéér niet zeker of het op verantwoorde wijze is uitgegeven.”

Tien van de twaalf ministeries hebben hun financiële zaken niet op orde, oordeelt de Algemene Rekenkamer. Vooral bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het al jarenlang een regelrechte Janboel. Het jaarverslag was voor het derde jaar op rij niet op tijd af en van 5,6 miljard euro is het niet duidelijk of dit op een verantwoorde wijze is uitgegeven. Voor BVNL reden genoeg om VWS onder verscherpt toezicht te laten plaatsen van minister Kaag (Financiën).

“Met 106 miljard euro, oftewel 26,8% van de nationale begroting, is VWS de grootste uitgavenpost van de overheid”, stelt BVNL-Kamerlid Olaf Ephraim, die erop wijst dat de Rekenkamer terecht constateert dat het tempo waarop het ministerie het financieel beheer in orde brengt te laag is. In de afgelopen 22 jaar ontdekte de Algemene Rekenkamer maar liefst achttien keer fouten in de jaarrekening van het ministerie. “Netjes kunnen uitleggen hoe ministers belastinggeld hebben besteed, is de basis voor vertrouwen van burgers in hun politiek bestuur”, schrijft het instituut. “Een waarheid als een koe. Het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek is nog nooit zo laag geweest”, zegt Ephraim, die daarom hard ingrijpen eist. 

‘Beheer niet belangrijk
De problemen bij VWS zijn enerzijds structureel. Anderzijds ligt het volgens de Rekenkamer ook aan de cultuur op het ministerie, dat financieel beheer niet belangrijk genoeg vindt. Ephraim: “De minister van Financiën moet hier wat BVNL betreft de coördinerende taak van schatkistbewaarder invullen, door VWS onder verscherpte controle van haar ministerie te stellen.” BVNL zal hier tijdens het Verantwoordingsdebat toe oproepen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.