BVNL start crowdfunding om de geheime OMT-opnames te verkrijgen

Wybren van Haga wil het besluit van Minister Kuipers van VWS om informatie achter te houden aanvechten bij de rechter. In december 2022 diende BVNL een Woo-verzoek in voor het vrijgeven van de ‘onbedoeld en ongewild’ bewaarde opnames van OMT-vergaderingen. Deze opnames kunnen een belangrijk inzicht geven in het handelen van het OMT en het hoe en waarom van de keuzes en het beleid die tijdens de coronapandemie zijn gemaakt. 

“Deze opnames zijn een integraal verslag van OMT-vergaderingen in de periode van juni 2020 tot en met maart 2021, waarin het OMT bij elkaar kwam om over verregaande besluiten, zoals de mondkapjesplicht en de avondklok, te overleggen. Deze audioverslagen bevatten dus cruciale inzichten over de overwegingen en besluitvorming en de communicatie tussen het OMT en het kabinet”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga. 

Rechtsgang moet controlerende taak mogelijk maken 
Nadat de behandeling weken werd vertraagd, gaf minister Kuipers van VWS te kennen dat hij weigert om de opnames openbaar te maken, aangezien dat in strijd zou zijn met het ‘belang en goed functioneren van de Staat’. Echter, inmiddels is duidelijk dat deze verschoningsgrond uit de Woo niet gebruikt mag worden voor het langdurig achterhouden van informatie, zeker niet aangezien er mbt het coronavirus geen sprake meer is van een noodsituatie. BVNL ziet dan ook geen andere mogelijkheid dan een gang naar de rechter en is inmiddels in beroep gegaan tegen het besluit van de minister. 

Van Haga: “Wij betreuren het dat dergelijke stappen nodig zijn om Tweede Kamerleden hun controlerende taak te laten uitvoeren. Daarnaast beschikt BVNL als kleine, startende partij niet over dezelfde mogelijkheden en middelen die veel andere partijen wel hebben. Wij hopen daarom dat deze crowdfunding ons zal  helpen in deze zaak, middels een donatie. Iedere bijdrage helpt ons en draagt bij aan het achterhalen van de waarheid over het coronabeleid en de crisis die ons drie jaar lang gegijzeld hield. Het kabinet moet verantwoording en rekenschap afleggen over de vaak onnavolgbare en schadelijke keuzes die zijn gemaakt. Wat ons is overkomen in de coronacrisis, mag nooit meer gebeuren.” BVNL roept mensen daarom op om te doneren voor deze rechtsgang.

Doneer hier

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.