Doneren

Helpt u ons de geheime OMT-opnames te verkrijgen?

In december 2022 diende BVNL een Woo-verzoek in voor het vrijgeven van de ‘onbedoeld en ongewild’ bewaarde opnames van OMT-vergaderingen. Deze opnames kunnen een belangrijk inzicht geven in het handelen van het OMT en het hoe en waarom van de keuzes en het beleid die tijdens de coronapandemie zijn gemaakt.

Nadat de behandeling weken werd vertraagd, gaf minister Kuipers van VWS te kennen dat hij weigert om de opnames openbaar te maken, aangezien dat in strijd zou zijn met het ‘belang en goed functioneren van de Staat’. 

Het kabinet moet verantwoording en rekenschap afleggen over de vaak onnavolgbare en schadelijke keuzes die zijn gemaakt. Wat ons is overkomen in de coronacrisis, mag nooit meer gebeuren. Helpt u ons daarvoor te zorgen? Wij zijn u zeer dankbaar voor uw steun.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.