Wybren van Haga: “Laat mij vanuit de Tweede Kamer de coronarechtszaak voor de OMT-opnames winnen.”

Op NieuwRechts schreef Wybren van Haga een opiniestuk over de coronarechtszaak die BVNL voert.

Het is nog maar kort geleden dat onze grondwet door het gevoerde coronabeleid stelselmatig werd geschonden. Na de lockdown kwam de QR-code, die in strijd was met onze grondwet. De QR-code vroeg om een vaccinatie- en/of testbewijs en greep daarmee in op de lichamelijke integriteit van een persoon en dat mag niet. Net zoals het onrechtmatig is om iemand op zijn of haar lichamelijke situatie de toegang tot een restaurant, bioscoop of theater te weigeren. Niemand, behalve BVNL, kwam in opstand. Onze petitie ‘Stop coronadiscriminatie’ werd meer dan 268.000 keer getekend.

Wij deden aangifte tegen de Staat der Nederlanden, omdat het coronabeleid van de Staat discriminatoir was en medische apartheid creëerde, waarbij ongevaccineerden werden buitengesloten. Bovendien waren de maatregelen die alleen waren gericht op ongevaccineerden omstreden, al is het maar omdat het kabinet steeds had gezegd dat er bij vaccinatie geen sprake mocht zijn van ‘dwang of drang’.

Monddood gemaakt 
BVNL en andere coronacriticasters kwam de kritiek op het coronabeleid duur te staan. Het coronabeleid werd al snel een soort doctrine. Wie weigerde zich te conformeren werd monddood gemaakt. Niet alleen door aanhangers van de coronareligie, maar ook door de predikers ervan. De overheid bleek actief critici van het coronabeleid op social media te hebben gevolgd, om hen in de gaten te houden. Uit WOB-verzoeken kwam naar boven dat zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hiervoor was ingezet. Onschuldige burgers die niets anders deden dan zich uitspreken, werden bij demonstraties kort en klein geslagen, of zijn geschaduwd als ware zij staatsgevaarlijk.

Ikzelf werd meermaals gecensureerd op social media, nadat ik mij kritisch had uitgelaten over het coronabeleid van het kabinet. Mijn LinkedIn account werd verwijderd en ook op Facebook werd ik geblokkeerd. Als er inderdaad sprake is van doelbewuste, georganiseerde censuur vanuit de overheid, dan is dat een bijzonder kwalijke zaak, waar heel Nederland zich grote zorgen over zou moeten maken. Hoe vrij zijn wij namelijk nog, als we altijd over onze schouder moeten kijken, om te zien of wij niet gevolgd worden door de overheid? Big Brother is watching you, het was ooit slechts fictie. Maar inmiddels lijkt het steeds meer de dystopische realiteit te worden.

Andere partijen 
Je zou steun voor BVNL verwachten van andere partijen in de Tweede Kamer tegen deze dictatoriale praktijken, want als je je in Nederland niet eens meer uit mag spreken over het beleid van de overheid, kunnen we wel stellen dat we niet meer in een democratie leven. Niets was echter minder maar. Partijen met wie wij op andere dossiers fijn samenwerken, gaven hier niet thuis. De PVV liep volledig in coronapas. Mondkapjes, vaccinaties, de Wildersgetrouwen waren er gek op. Thierry Baudet schreeuwde het hardst om een lockdown. Gelukkig heb ik hem een zetje in de goede richting kunnen geven. BBB en JA21? Die draaiden braaf hun rondjes mee in de malle coronamolen. Ook Pieter Omtzigt liep met zijn mondkapje, lekker gevaccineerd, te tamboereren dat het allemaal anders moest. Gelukkig was en is er een coronakritisch geluid vanuit BVNL. 

Strijd voortzetten 
Ook nu laat BVNL niet los. Al bijna een jaar lang proberen wij de geheime ‘OMT-tapes’ te bemachtigen, die D66-Minister Kuipers van VWS koste wat het kost geheim wil houden. Het ministerie vertraagt, blokkeert en liegt, maar wij geven niet op.

In december 2022, bijna een jaar geleden, diende BVNL een Woo-verzoek in voor het verkrijgen van de ‘onbedoeld en ongewild’ bewaarde opnames van OMT-vergaderingen. Minister Kuipers weigerde deze openbaar te maken, omdat het ‘belang van de Staat’ daardoor in gevaar zou komen. Inmiddels zijn we drie Woo-verzoeken en een gang naar de rechter verder en blijkt steeds meer dat het ministerie met alle geweld de deksel op de doofpot probeert te houden. Hier staan we nu:

Woo-verzoek 1 – de ‘OMT-tapes
Omdat de bewaarde OMT-opnames niet werden vrijgegeven, deden wij op 5 december 2022 een beroep op de Wet Open Overheid (Woo). Op basis van deze wet kunnen alle burgers informatie opvragen bij de overheid. De overheid reageerde niet binnen de daarvoor gestelde zes weken op dit verzoek, maar kwam pas op 17 maart – ruim 14 weken na het verzoek en dus 8 weken later dan wettelijk toegestaan – met een besluit en bovendien pas nadat BVNL naar de rechtbank was gegaan om dit af te dwingen.

Het besluit van 17 maart betrof een afwijzing van het verzoek om de OMT-tapes openbaar te maken. Deze afwijzing was nagenoeg niet gemotiveerd. Hiertegen heeft BVNL bezwaar ingesteld bij het Ministerie van VWS. Ook dit bezwaar is afgewezen. Daarom zijn wij een procedure bij de rechtbank Haarlem begonnen. In deze procedure heeft het ministerie tot op heden niet gereageerd en vertraagt zij zodoende het proces.

Woo-verzoek 2 – Afspraak met OMT-leden
Omdat het ministerie van VWS zich – in het kader van het niet openbaar maken van de OMT-tapes – onder meer bedient van het argument dat: ‘afspraken gemaakt met de leden van het OMT zich hiertegen verzetten’, heeft BVNL op 3 april 2023 via een tweede Woo-verzoek verzocht om die afspraken. Het betreft afspraken gemaakt met de leden van het OMT, aangaande de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen van het OMT. Ook op dit verzoek reageerde het ministerie niet op tijd. Een nieuwe gang naar de rechtbank volgde. Die heeft het ministerie opgelegd een besluit te nemen onder oplegging van een dwangsom voor iedere dag dat het ministerie verzuimde. Pas toen heeft het ministerie – op 1 september 2023 – een besluit genomen. Dit betreft een gedeeltelijke toewijzing, waarbij documenten mbt de werkwijze en aanverwante zaken werden vrijgegeven. Deze documenten zijn irrelevant en komen niet tegemoet aan het Woo-verzoek dat door BVNL is gedaan en bevatten geen informatie over afspraken met het OMT en/of haar leden over vertrouwelijkheid. Sterker nog, door het ministerie wordt beweerd dat dergelijke afspraken er niet zijn, of althans niet voorkomen op de lijst met relevante stukken. Hiermee spreekt het ministerie spreek zichzelf dus tegen. BVNL heeft daarom bezwaar ingesteld bij het ministerie. Deze procedure loopt nog.

Woo-verzoek 3 – interne communicatie
Aangezien BVNL wordt tegengewerkt in de pogingen om informatie te verkrijgen vanuit het Ministerie van VWS is er op 23 maart 2023 een derde Woo-verzoek gedaan. Dit Woo-verzoek heeft betrekking op communicatie – binnen het ministerie en de overheid – over de eerdere Woo-verzoeken. Het ministerie heeft op 22 mei 2023 een besluit genomen waarbij de verzochte informatie deels openbaar is gemaakt. Hieruit blijkt dat de Minister van VWS en de Minister van LZS zelf rechtstreeks geïnformeerd wilden worden over de informatieverzoeken van BVNL. Ook dienden concept-besluiten altijd aan hen te worden voorgelegd. Dit is opmerkelijk, omdat de afhandeling van een Woo-verzoek doorgaans een ambtelijke afweging is, waarbij een minister zichzelf niet betrekt. Aangezien de Minister van VWS zelf betrokken was bij het OMT in de periode waarop de betreffende Woo-verzoeken betrekking hebben, geeft dit te denken. 

Omdat een deel van de informatie waarom is verzocht wederom niet openbaar is gemaakt door het ministerie –  het betreft onder meer app- en sms-contacten tussen de minister en de (voormalig) OMT-leden – is BVNL tegen het besluit van 22 mei in bezwaar gegaan. Op 13 oktober heeft het ministerie aangegeven dat zij de verzochte informatie niet vrij zal geven, omdat deze er niet zou zijn. Gezien de beslissing op het bezwaar van 13 oktober ziet BVNL zich genoodzaakt ook tegen dat besluit een beroep bij de rechtbank in te stellen. 

Achterhalen van de waarheid
Om erachter te komen wat er op de opnames staat die het ministerie met alle geweld geheim wil houden, is het belangrijk dat wij onze missie voor het achterhalen van de waarheid achter het coronaschandaal in de Tweede Kamer kunnen voortzetten. Een stem op BVNL op 22 november, is een stem voor transparantie en gerechtigheid. Wij zullen er alles aan blijven doen om te achterhalen waarom welke keuzes zijn gemaakt en door wie. Het coronabeleid en de maatregelen hebben grote schade aangericht en Nederland heeft recht om te weten wat er precies gebeurd is. BVNL zal zich daarvoor onverminderd blijven inzetten. Wij willen iedereen die ons de afgelopen jaren heeft gesteund in deze strijd, ons van advies en informatie heeft voorzien en er middels donaties voor heeft gezorgd dat wij een juridische procedure hebben kunnen starten heel erg bedanken. Wij geven niet op en hopen dat we na 22 november onze missie voort kunnen zetten.

Dit artikel verscheen ook op NieuwRechts.nl.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.