BVNL vraagt om volledige ontrafeling van clandestiene coronaclub

“Was het de wetenschap, of ideologische vriendjespolitiek die er gevolgd moest worden?”

Bij het debat over de coronacrisis en de pandemische paraatheid, op 10 mei, wil BVNL voor eens en voor altijd weten: wie hadden waar, hoe en waarom een vinger in de pap bij het coronabeleid? “Was de Denktank Desinformatie een soort Paard van Troje om de repressieve surveillancestaat naar binnen te loodsen?”

Geen vrolijk vrijwilligersclubje
“Nu de coronacrisis voorbij is, wil het kabinet vooral ‘vooruit kijken’ en ‘lessen trekken'”, aldus Wybren van Haga. “Maar de belangrijkste les lijkt niet geleerd: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. BVNL stelt al een jaar lang Kamervragen aan het kabinet, over de Denktank Desinformatie en de verregaande monitoring en het censureren van onschuldige burgers en artsen met kritiek op het coronabeleid. Maandenlang werden we genegeerd en geridiculiseerd. Nee hoor, er was geen desinformatie-operatie, nee hoor, het kabinet werkte helemaal niet samen met techbedrijven om onwelgevallige berichten weg te moffelen, nee hoor, er werden geen artsen en andere experts ingezet om kritische burgers te ‘sensibiliseren’, nee hoor, de inlichtingendiensten pasten geen spionagetechnieken toe. Het blijkt allemaal wél gebeurd te zijn. Ik vraag de minister daarom nogmaals: wie zaten er in de Denktank Desinformatie en wat hebben deze mensen allemaal gedaan? Het Ministerie van VWS moet stoppen met doen alsof deze organisatie een soort vrolijk vrijwilligersclubje was, dat af en toe eens iets postte op Facebook. Het was een geheime organisatie, die de democratie en de vrijheid van meningsuiting geweld aandeed. Iedereen die monddood en belachelijk is gemaakt heeft recht op eerherstel. En het Nederlandse volk heeft recht op excuses. Ik ben blij dat de reguliere media hier eindelijk aandacht aan besteedt. Maar wordt er nu ook doorgepakt? Gaan ze nu blootleggen hoe ver de tentakels van de clandestiene coronaclub echt reiken?”

Van Haga wil eindelijk volledige openheid van zaken over de verstrengeling tussen wetenschap, politiek en publieke opinie. “Zaten er OMT-leden in de Denktank Desinformatie? Waarom zijn er Denktank-leden die ook in de commissie van ZonMw zitten die de subsidies voor onderzoek naar Covid-19 en de oversterfte uitdeelt? Welke van deze commissieleden zijn nu zelf betrokken bij zo’n gesubsidieerd onderzoek? Hoe lopen al deze lijntjes precies en hoe wordt de wetenschappelijke onafhankelijkheid gewaarborgd, als in ieder gremium the usual suspects opduiken? Hoe integer is het als je zowel adviserend, bestuurlijk, ideologisch en commercieel betrokken bent? Volgen we dan nog de wetenschap, of gewoon een groepje friends in high places?”

Repressieve pandemiewet
BVNL wijst daarbij ook op de zogenaamde ‘pandemiewet’, de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), waarover binnenkort gestemd wordt in de Eerste Kamer. “Moest de Denktank Desinformatie de geesten rijp maken voor deze repressieve wet, die zich in potentie veel verder kan uitstrekken dan alleen naar gezondheidscrises?” vraagt Van Haga zich af. “Als de coronamaatregelen eenmaal wettelijk verankerd zijn, is het dan onrealistisch om te denken dat de weg vrij is voor het kabinet om ook voor andere dreigingen vrijheden en grondrechten in te perken? Het juridisch kader is er dan tenslotte. Heeft de Denktank Desinformatie gefungeerd als het Paard van Troje, waarmee de pandemiewet de poorten van onze rechtsstaat binnen is geloodst?”

Daarnaast roept BVNL minister Kuipers van VWS op geen wetenschapsontkenner te zijn. “De ironie is niet ver te zoeken”, vindt Van Haga. “De hele coronacrisis lang kregen we te horen dat we ‘de wetenschap moesten volgen’. Maar nu voortschrijdend wetenschappelijk inzicht aantoont dat het spike-wit van de mRNA-coronavaccins veel langer in het lichaam aanwezig blijft dan gedacht en zich bovendien door het hele lichaam verspreidt, steekt de minister zijn kop in het zand. Studies tonen inmiddels aan dat er tot zeker acht weken na vaccinatie nog spike-eiwit in het lichaam aanwezig is. Maar de minister blijft dat stoïcijns ontkennen. Ondertussen wordt er nog steeds geen onderzoek gedaan dat zich specifiek richt op het verband tussen vaccinatie en de ‘mysterieuze’ oversterfte. En het onderzoek dat vaccinatie wel meeneemt, wordt uitgevoerd met dubieuze en incomplete data. Zo blijft de coronacrisis een black box, die straks hermetisch afgesloten in de krochten van de Tweede Kamer verdwijnt. Samen met al die andere doofpotten die daar vakkundig staan opgeslagen.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.