Kabinet negeert OVV-advies en blijft weigeren coronabeleid te evalueren

Tweede Kamerlid Wybren van Haga: “De directe bemoeienis van minister Kuipers bij ons Woo-verzoek leidt tot vragen over onafhankelijkheid en integriteit.”

Bij het debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, over de aanpak van de coronacrisis, zal Wybren van Haga minister Kuipers van VWS opnieuw aan de tand voelen over de bewaarde en inmiddels beruchte ‘OMT-tapes’, die niet worden vrijgegeven. Daarop staat cruciale informatie over de coronamaatregelen, die het kabinet, ondanks de oproep en aanbeveling van de OVV, weigert te evalueren.

Hel en verdoemenis
“Het oordeel van de OVV is duidelijk: het kabinet heeft nauwelijks iets gedaan om de coronamaatregelen te evalueren. De effectiviteit ervan is en blijft dus onbekend. Niet gek, want er is het kabinet veel aan gelegen om niet te hoeven bewijzen dat het beleid werkte”, zegt Van Haga. “Dat kunnen ze namelijk niet en inmiddels blijkt ook uit steeds meer onderzoeken uit het buitenland dat de aanpak van de coronacrisis een catastrofale fout was. Er is veel meer schade aangericht dan er is voorkomen.” BVNL benadrukt de cruciale vraag die Van Haga vanaf het allereerste begin van de coronacrisis al stelde: wat is de nevenschade? “Die blijkt nu enorm”, aldus Van Haga. “En dat allemaal omdat op basis van volstrekt onrealistische modelleringen hel en verdoemenis werd voorspeld, die nooit kwam. Ondertussen is het Ministerie van VWS nog steeds niet tegemoet gekomen aan de uitspraak van de bestuursrechter, die heeft bepaald dat de datasets voor die modelleringen moeten worden vrijgegeven. Wanneer gaat Minister Kuipers daarmee over de brug komen?”

Naar eer en geweten?
En ook de ‘ongewild en onbedoeld’ bewaarde opnames van OMT-vergaderingen houdt de minister angstvallig geheim. Daarbij beroept hij zich stelselmatig op het ‘belang en goed functioneren van de Staat’, terwijl dat volgens verschillende partijen en deskundigen niet rechtmatig is. BVNL is inmiddels naar de rechter gestapt om de opnames in handen te krijgen. Van Haga: “Het is volstrekt idioot dat de minister op deze manier de Woo, die overigens uit de koker van zijn eigen partij komt, omzeilt. Dit tweede OVV-rapport en de opnames van OMT-vergaderingen gaan over een periode in de coronacrisis waarin de meest verregaande en schadelijke maatregelen werden genomen: de mondkapjesplicht, een schoolsluiting, de avondklok en de start van de massale vaccinatiecampagne. Nederland heeft er recht op te weten waarom deze keuzes toen zijn gemaakt, op basis waarvan vooral ook: wie daarbij een leidende rol speelden. Als iedereen die daarbij betrokken was naar eer en geweten heeft gehandeld, is er geen reden voor deze schimmigheid. Maar blijkbaar zijn er dingen gezegd die wij niet mogen horen en staan die op die geluidsopnames. En laten we ook niet vergeten dat minister Kuipers zelf deel heeft uitgemaakt van het OMT. Uit een Woo-verzoek dat wij hebben ingediend blijkt dat hij wel heel erg nauw betrokken is bij het afhandelen van dit verzoek. Waarom? Heeft hij als minister geen belangrijker dingen te doen dan zich bemoeien met zaken die gewoon een administratieve afhandeling zouden moeten zijn? Of is het dat in dit geval dus niet?” Van Haga kondigt dan ook een motie van wantrouwen tegen de Minister van VWS aan. “Ik zie geen andere mogelijkheid. Er moet een keer een eind komen aan alle list en bedrog.” 

BVNL verzet zich ook fel tegen de zogeheten ‘pandemiewet’ van minister Kuipers, die onlangs door de Eerste Kamer werd geloodst . “Totaal debiel”, noemt Van Haga het. “Beleid dat dus geen enkele gefundeerde grondslag heeft en onze samenleving volledig heeft ontwricht, wordt nu wettelijk verankerd. En ondertussen zullen we nog jarenlang last houden van de gevolgen van het coronabeleid, mogen onze kinderen de rekening ervan betalen en vallen er mensen bij bosjes ‘zomaar’ dood neer. De democratie en de Tweede Kamer worden hier kaltgestellt. Maar BVNL laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Al is het het laatste wat ik doe, die OMT-tapes moeten openbaar worden.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.