Economie

Maak overuren belastingvrij, vul vacatures door werken weer te laten lonen

Terwijl de arbeidsmarkt kampt met ongekende personeelstekorten, stelt MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof dat werknemers en uitkeringsgerechtigden vaak niet (meer) durven te gaan werken. Een hoger inkomen kan flinke gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen en belastingkortingen.
“Wij horen van deeltijders dat ze geen idee hebben wat ze overhouden van meer uren werken”, aldus Vonhof.

Lees verder »

BVNL wil ‘bierbelasting’ terugdraaien

Een extra ‘bierbelasting’, in een al peperduur, ondoorgrondelijk systeem van accijnzen, zal op initiatief van het demissionaire kabinet vanaf 2024 een biertje nog duurder maken. Zeker het alcoholrijkere speciaalbier gaat fors omhoog in prijs. BVNL verzet zich tegen deze zoveelste belastingverhoging.

Lees verder »

BVNL bij de Algemene Financiële Beschouwingen: middenklasse moet bloeden voor gecreëerde armoede Rutte/Kaag

BVNL hekelt bij de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) de aanval op vermogen en bezit door het kabinet Rutte-Kaag. “Geld verdienen is volgens dit kabinet vies, sparen moet bestraft worden en vermogen is collectief bezit”, stelt voorman Wybren van Haga, die zich tijdens het debat fel uitspreekt tegen het ‘bestelen’ van de middeninkomens om de gecreëerde armoede te dempen.

Lees verder »

Stranden van het Landbouwakkoord moet signaal zijn: laat de boeren vrij

Uit het het stuklopen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord kan maar één conclusie getrokken worden: laat de agrarische sector met rust. De klimaatpsychose van dit kabinet legt een bom onder onze voedselzekerheid en de Nederlandse economie. De boeren moeten vrijgelaten worden om te doen waar zij goed in zijn: schoon en innovatief voedsel produceren, op de meest duurzame manier ter wereld.

Lees verder »

BVNL gelooft niet in krimp Schiphol, wél in stillere vliegtuigen

Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat de inkrimping van Schiphol ongeveer 13.000 banen zal kosten. Het gaat hier om 10 procent van de werkgelegenheid die direct is toe te schrijven aan Schiphol en de luchtvaartsector. “Duizenden mensen raken onnodig hun baan kwijt door krankzinnig overheidsbeleid en bizarre inkrimpingsplannen”, aldus BVNL-voorman Wybren van Haga.

Lees verder »

BVNL verzet zich tegen enorm banenverlies door inkrimping Schiphol

Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat de inkrimping van Schiphol ongeveer 13.000 banen zal kosten. Het gaat hier om 10 procent van de werkgelegenheid, die direct is toe te schrijven aan Schiphol en de luchtvaartsector. Hiervan kunnen tussen de 1400 en 5400 werknemers vanwege hun opleidingsniveau niet zomaar aan de slag. In een andere sector waar grootschalig mensen worden ontslagen, de steenkolensector, loopt het omscholingsproces na vier jaar nog niet soepel. BVNL vreest dat hetzelfde gaat gebeuren met het personeel van Schiphol.

Lees verder »

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.