BVNL over Belastingplan: ‘Regelrechte aanval op ondernemend Nederland’

Wybren van Haga: “Stapeling aan belastingen kun je met recht diefstal noemen”

BVNL is buitengewoon kritisch op het Belastingplan 2024 dat het demissionaire kabinet-Rutte net voor de verkiezingen door de Tweede Kamer loodst. Wybren van Haga stelt dat de rekening voor de peperdure klimaatplannen en stikstofdwaling, volledig neergelegd wordt bij ondernemend Nederland. ‘Nekslag voor het MKB.

“Ondernemers verzuipen door een onvoorspelbare en onbetrouwbare overheid die tijdens het spel de spelregels verandert”,  zegt BVNL-voorman Wybren van Haga die stelt dat de overheid ‘de grootste vijand’ van de ondernemer geworden is. “Onder het mom van: ‘geld verdienen is vies en alle ondernemers zijn rijk’, zijn het de MKB’ers die de klimaatwaanzin, de massa-immigratie, de stikstofdwaling en de overige gaten in de begroting moeten betalen.”

MKB-winstvrijstelling
Dat het kabinet het bedrijfsleven als pinautomaat gebruikt wordt duidelijk door de beperking van de MKB winstvrijstelling. “De zoveelste aanval op het verdienvermogen van het MKB”, aldus Van Haga, die de argumentatie van het kabinet dat zij hiermee het verschil tussen ondernemers en werknemers wil verkleinen, een ‘drogreden’ noemt. “Het kabinet gaat hiermee volledig voorbij aan de grote ondernemersrisico’s en het feit dat de winst van een ondernemer veel onzekerder is dan het vaste loon van een werknemer. De eerste werknemer die verlies geleden heeft moet ik nog tegenkomen”, zegt Van Haga.  

Box-3  
BVNL vindt onder andere de verhoging van het box-3 tarief en het verdwijnen van de leegwaarderatio een frontale aanval op het vermogen en daarmee de pensioenen van ondernemers. “Een rem op ambitie en een boete op succes. Laag renderende box-3 beleggingen hebben zelfs een negatief rendement door de bizarre belastingheffing”, zegt Van Haga, die het kabinet gevraagd heeft deze systeemfout te herstellen. “Waarom zou iemand extra hard werken, als hij weet dat het geld dat hij verdient en het bezit dat hij ervan koopt steeds zwaarder wordt belast?” Voor het rechtsherstel van Box-3 gedupeerden pleit BVNL, in lijn met hoogleraar Belastingrecht Peter Wattel, voor een tegenbewijsregeling. “Dat het kabinet niet wil dat individuele belastingplichtigen bewijs overleggen van hun daadwerkelijke rendementen, is niet uit te leggen”, zegt van Haga en zelfs ‘grondrechtelijk onaanvaardbaar’ volgens Wattel.

Earningsstripping
BVNL maakt ook gehakt van de earningsstrippingmaatregel, waarbij de renteaftrek per 1 januari 2025 wordt beperkt tot 20% van de winst. Daarnaast wordt vanaf die datum de drempel van 1 miljoen euro voor vastgoedlichamen buiten toepassing gelaten. Een generieke maatregel, die voor het pensioen van veel MKB’ers desastreus kan uitpakken. “Het kabinet lijkt in het Belastingplan volledig te vergeten dat het MKB, en niet de overheid, verantwoordelijk is voor economische groei, banen, bedrijvigheid en welvaart. Maar de MKB-ondernemer bezwijkt onder alle nieuwe belastingen”, zegt Van Haga die stelt dat het kabinet ‘met een kanon op een mug schiet’. De renteaftrekbeperking geldt namelijk zowel voor situaties waarin men reden heeft om te denken dat er sprake is van misbruik, als voor situaties waarin dat absoluut niet het geval is. BVNL heeft een motie ingediend om duidelijkheid te krijgen over de uitwerking, impact en omvang van de maatregel. 

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) 
De ruim 275.000 familiebedrijven in ons land zijn goed voor meer dan 400 miljard euro omzet en ruim 30 procent van de totale Nederlandse werkgelegenheid. Toch kent Nederland één van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen, de zogenaamde BOR, van Europa. Met de huidige BOR kan 25% van de Nederlandse familiebedrijven de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie niet betalen. Voor familiebedrijven in het vastgoed loopt de belastingheffing bij overlijden zelfs op tot 65% van de niet-liquide waarde van het vastgoed. “Het gevolg is een exodus van bedrijven uit Nederland en dat prachtige bedrijven verkocht worden aan Chinese staatsbedrijven en de opbrengst ervan verdwijnt naar landen zonder jaloeziebelasting”, zegt Van Haga, die de versobering van de BOR wil tegenhouden en de erf- en schenkbelasting wil afschaffen. 

Nederland voorop en vooruit
Van Haga besloot zijn betoog met een krachtige oproep aan de kiezers. “Op 22 november kunnen de Nederlanders hun land en hun rechten terugpakken. Bureaucraten, Haagse en Brusselse pennenlikkers mogen niet de inrichting van Nederland bepalen, dat kunnen de mensen heel goed zelf. Nederland moet weer voorop lopen door Nederlanders in vrijheid weer te laten doen waar ze goed in zijn. Hard werken, ambitie tonen, op tijd komen, sober leven, sparen en investeren, risico’s nemen, bedrijven starten, en ondernemen. Nederland voorop en vooruit! In het Belang van Nederland.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.