Stranden van het Landbouwakkoord moet signaal zijn: laat de boeren vrij

Uit het het stuklopen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord kan maar één conclusie getrokken worden: laat de agrarische sector met rust. De klimaatpsychose van dit kabinet legt een bom onder onze voedselzekerheid en de Nederlandse economie. De boeren moeten vrijgelaten worden om te doen waar zij goed in zijn: schoon en innovatief voedsel produceren, op de meest duurzame manier ter wereld.

Tot wanhoop gedreven
BVNL blijft pal achter de boeren staan, die terecht roepen om de val van dit kabinet, dat waardevolle agrarische ondernemers tot wanhoop drijft, als gevolg van het absurde stikstof- en klimaatbeleid. Maar dat de onderhandelingen over het Landbouwakkoord nu zijn gestaakt, wil niet zeggen dat Minister Van der Wal en Minister Adema hun afbraakbeleid niet gewoon doorzetten. Op 1 juli moeten alle provincies hun Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) inleveren en daarmee is het doodvonnis van de boeren getekend. De uitstoot van stikstof wordt tussen 2030 en 2035 verminderd, boeren worden ‘vrijwillig’ uitgekocht door de overheid nadat de bank de leningen heeft ingetrokken en er gaat tientallen miljarden aan belastinggeld in rook op. Farmers Defense Force (FDF) waarschuwde er onlangs al voor dat de herverdeling van boereneigendom ook in dit NLPG gewoon onderdeel van de agenda is. Dat roept de vraag op of het (werkelijke) doel van het NPLG is gelegen in natuurbescherming, of in de verkrijging van gronden of rechten van agrariërs. Wat BVNL betreft laten wij dit niet gebeuren. Dit slinkse spel van landje-pik moet worden gestopt.

Onderhandelingstafel met boerenhaters
De klimaatpsychose waarin het kabinet verkeert richt gigantische schade aan. De boeren zijn nu het eerste slachtoffer van het stikstofbeleid, maar binnenkort zijn ook de tuinders en de vissers aan de beurt. Het belang van een sterke landbouwsector wordt volstrekt genegeerd, maar zonder autonome voedselzekerheid zijn wij afhankelijk van andere landen. Dit maakt ons land kwetsbaar. Dit Landbouwakkoord draagt niets bij aan toekomstperspectief voor boeren, niets aan het verdienmodel en niets aan hun zekerheid: dit ‘dynamisch document’ kan en zál na ondertekening steeds worden verzwaard en aangepast. Tenslotte is dat de modus operandi van onze overheid: de regels veranderen tijdens de wedstrijd en steeds de doelpalen verzetten. Het is volledig terecht dat LTO is weggelopen van een onderhandelingstafel omringd met boerenhaters. En de kritiek van verschillende kennisinstituten geeft duidelijk weer wat het Landbouwakkoord echt is: broddelwerk.

Voor een dwang- en drang-akkoord is geen draagvlak bij onze agrariërs, maar het grijpt wel diep in op hun leven en hun eigenaarschap daarover. De NPLG’s zijn niets minder dan provinciale sluiproutes naar het kaltstellen van de boeren. De belangen van alle veehouderijsectoren staan op het spel en de toekomst van melkveehouderij in het bijzonder. We moeten dit kabinet en deze ministers nu tegenhouden. in het Belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.