Uncategorized

Defensie

De krijgsmacht is uitermate belangrijk voor de veiligheid van Nederland en moet daarom volledig soeverein zijn, met voldoende personeel en materieel.

Lees verder »

Kleine dienstbare overheid

De overheid is er voor de Nederlanders, en niet andersom. De EU blinkt uit in bureaucratie en een toenemende concentratie van ambtenaren in Brussel. Daardoor wordt de burger niet gediend, maar juist steeds meer benadeeld.

Lees verder »

ICT, digitalisering, sociale media en Artificial Intelligence

De overheid heeft een slechte reputatie als het gaat om interne ICT-projecten. De ICT bij de Belastingdienst is een chaos en ook bij andere overheidsinstellingen, zoals het UWV, gaat het niet goed. Daarnaast heeft de overheid in de afgelopen jaren laten zien dat de toegenomen digitalisering ook meer staatscontrole oplevert. Zo richtte de overheid de Denktank Desinformatie op om mensen met afwijkende meningen over de coronacrisis te monitoren en te ‘sensibiliseren’. Tevens werd er actief werk van gemaakt om andersdenkenden op sociale media te cancelen. Het ging zelfs zo ver dat er een onwettige organisatie binnen de krijgsmacht werd opgetuigd, het LIMC, die burgers met een kritische mening ten aanzien van het overheidsbeleid actief ging volgen.

Lees verder »

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is een nationale aangelegenheid. Er wordt niet vanuit Brussel bepaald hoe Nederland moet omgaan met gezondheidscrises, behandelprotocollen en methoden, medicatie en vaccinaties. Wij gaan zelf over ons gezondheidsbeleid.

Lees verder »

Immigratie en integratie

De EU faalt in het bewaken van haar buitengrenzen waardoor er sprake is van een ongecontroleerde instroom van mensen uit de hele wereld. Dit moet per direct stoppen. Opvang van vluchtelingen zou altijd plaats moeten vinden in de eigen regio.

Lees verder »

Europa en de rest van de wereld

De EU doet er alles aan om economisch, geopolitiek en militair mee te doen in de wereld, maar de vraag is waarom. Er is sprake van omgekeerde synergie. Eén plus één is op die manier niet drie, maar slechts anderhalf en het effect is dat de economische groei achterblijft, omdat de EU voornamelijk bezig is met klimaatmaatregelen en andere luchtfietserij.

Lees verder »

Economie

De kernwaarden van de EU, het behoud en de bevordering van vrijheid en democratie binnen Europa kunnen alleen worden gewaarborgd door het respecteren van de

Lees verder »

Soevereiniteit

BVNL wil dat Nederland weer soeverein wordt. Wij moeten ons beleid zelf kunnen bepalen, in plaats van Brussel die de dienst uitmaakt en Nederland als een soort Europese provincie beschouwt. Handelsakkoorden worden alleen geratificeerd als deze het belang van Nederland dienen. Bovendien willen wij ons verleden, onze cultuur en onze tradities niet uitwissen, maar juist met respect behandelen.

Lees verder »

Treinen met Romeins afval mogelijk bron van Blauwtongvirus type 3 in Nederland!

Sinds september heeft het Blauwtongvirus type 3 de Nederlandse schapen- en rundveehouderij verwoestend getroffen. Een mysterie was hoe dit virus, dat voorheen alleen in Italië werd waargenomen, zijn weg naar Nederland had gevonden. Nu lijkt het antwoord alarmerend duidelijk: treinwagons vol huishoudelijk afval afkomstig uit Rome, dat wekelijks wordt afgeleverd bij afvalverwerker AEB te Amsterdam, zijn mogelijk de verrassende bron van deze uitbraak.

Lees verder »

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.