Europa en de rest van de wereld

De EU doet er alles aan om economisch, geopolitiek en militair mee te doen in de wereld, maar de vraag is waarom. Er is sprake van omgekeerde synergie. Eén plus één is op die manier niet drie, maar slechts anderhalf en het effect is dat de economische groei achterblijft, omdat de EU voornamelijk bezig is met klimaatmaatregelen en andere luchtfietserij.

BVNL wil het volgende:

  • De EU moet weer gaan opereren zoals ooit bedoeld was, nl. als vruchtbaar economisch samenwerkingsverband tussen soevereine landen.
  • Geen beslissingsbevoegdheid en vetorecht van Nederland weggeven aan de EU ten behoeve van Europese verdragen die ingrijpen in het nationaal bestuur.  
  • Geen verdere uitbreiding van de EU!
  • Oekraïne mag onder geen beding lid worden van de EU of van de NAVO.
  • Geen financiële steun en deelname aan oorlogen waar Nederland niets mee te maken heeft.
  • Geen voortrekkersrol vanuit de EU voor Nederland bij internationale conflicten.
  • Geen doorgeslagen woke-idealen en indoctrinatie van kinderen via het onderwijs.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.