Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is een nationale aangelegenheid. Er wordt niet vanuit Brussel bepaald hoe Nederland moet omgaan met gezondheidscrises, behandelprotocollen en methoden, medicatie en vaccinaties. Wij gaan zelf over ons gezondheidsbeleid.

BVNL wil het volgende:

  • Nederland committeert zich niet aan de ‘Pandemic Treaty’.
  • De WHO heeft geen zeggenschap over ons nationale gezondheidsbeleid, Nederland maakt werk van het verlaten van de WHO.
  • De vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma worden door Nederland zelf bepaald.
  • Er komt nooit een vaccinatieverplichting en er worden binnen de EU geen reisbeperkingen opgehangen aan vaccinatiestatus.
  • De EU legt geen beleid en/of maatregelen op ten tijde van een (nationale en internationale) gezondheidscrisis.
  • Nederland streeft naar zoveel mogelijk eigen productie en distributie van medicijnen.
  • Medische gegevens delen in EU-verband moet voldoen aan strenge privacyregels en mag alleen wanneer strikt noodzakelijk en met expliciete toestemming van de persoon en/of een gemachtigde.
  • Klimaatverandering mag niet (ook) worden aangemerkt als een gezondheidscrisis op basis waarvan door de EU vrijheids– en grondrechtenbeperkende maatregelen mogen worden afgekondigd.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.