Treinen met Romeins afval mogelijk bron van Blauwtongvirus type 3 in Nederland!

Sinds september heeft het Blauwtongvirus type 3 de Nederlandse schapen- en rundveehouderij verwoestend getroffen. Een mysterie was hoe dit virus, dat voorheen alleen in Italië werd waargenomen, zijn weg naar Nederland had gevonden. Nu lijkt het antwoord alarmerend duidelijk: treinwagons vol huishoudelijk afval afkomstig uit Rome, dat wekelijks wordt afgeleverd bij afvalverwerker AEB te Amsterdam, zijn mogelijk de verrassende bron van deze uitbraak. Het leed dat dit virus heeft veroorzaakt bij ons vee en de veehouders is onvoorstelbaar en BVNL eist directe actie.

Dankzij een tip heb ik samen met twee collega’s onderzoek gedaan naar hoe dit virus zijn weg naar Nederland heeft kunnen vinden. Hieruit blijkt dat het mogelijk via treinwagons vol huishoudelijk afval uit Rome naar Nederland is gekomen, afgeleverd bij afvalverwerker AEB te Amsterdam. Een milieu analyse heeft niet eerder gewezen op mogelijke gevaren van ziekteverspreiding via insecten in het afval, ondanks dat Italië al sinds 2017 met dit specifieke Blauwtongvirus te maken heeft.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de risico’s van de verspreiding van dierziekten via insecten in de milieu analyse compleet zijn genegeerd. Muggen en hun potentieel voor ziekteoverdracht zijn al jarenlang een bekende bedreiging. Entomoloog Sander Koenraadt heeft in 2022 benadrukt hoe dodelijk muggen kunnen zijn.

De recent aangenomen motie van Van Haga in de Tweede Kamer vraagt om een onderzoek naar de oorsprong van deze Blauwtongvariant in Nederland. Gezien de urgentie van deze situatie roep ik alle Kamerleden op om een Kamerdebat te starten over deze kwestie en direct actie te ondernemen om deze verdenking verder te onderzoeken.

Als bevestigd wordt dat het huisvuil uit Rome de bron is van deze crisis, moet er direct actie worden ondernomen om verdere insleep van het virus te voorkomen. Bovendien moeten de verantwoordelijke overheden de gedupeerden schadeloos stellen voor de onvoorstelbare schade die zij hebben aangericht.

De insleep van het Blauwtongvirus type 3 heeft enorme gevolgen gehad voor onze veehouderij. Als blijkt dat de overheid hierin een rol heeft gespeeld, hebben ze niet alleen onzorgvuldig, maar ook onrechtmatig gehandeld. Met het omslaande weer wordt het onderzoek alleen maar urgenter. We kunnen ons geen nieuwe golf van dit virus volgend voorjaar veroorloven.

We moeten nu handelen. Voor onze veehouders, voor onze dieren en voor Nederland.

Sieta van Keimpema, kandidaat kamerlid BVNL

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.