Klimaat, energie, duurzaamheid en natuur

BVNL is voor duurzaamheid en zorgen voor een schoon milieu, mits dat op een verstandige manier wordt bewerkstelligd. Wij zijn tegen windturbines op land en op zee en tegen het opofferen van bouwgrond of landbouwgrond ten behoeve van zonne-akkers. Maar minder energie verbruiken door woningen goed te isoleren kan aangemoedigd worden. Zonnepanelen op woningen en kantoren plaatsen is prima. Duurzaamheid mag nooit een obsessie worden. Technisch en financieel rendement moet altijd leidend zijn en alleen maatregelen die wetenschappelijk bewezen effectief zijn, worden ingevoerd om het milieu schoon te houden.

BVNL wil het volgende: 

  • Zo snel mogelijk energiesoeverein worden en betaalbare energie produceren voor de inwoners van Nederland. 
  • Nederland moet gaan investeren in eigen kernenergie.
  • De Europese Green Deal en het Klimaatakkoord zeggen we op. Nederland zet in op innovatie en technisch verstandige oplossingen die bijdragen aan een goed milieu. 
  • CCS (Carbon Capture and Storage) wordt verboden. Deze techniek levert niets op en kost heel erg veel energie. Ondergrondse opslag van CO2 vormt bovendien een risico dat zeer moeilijk gekwantificeerd kan worden.
  • Alle klimaatsubsidies worden stopgezet.
  • Het beprijzen van CO2-emissies door middel van het ETS systeem wordt afgeschaft.
  • Er komt geen CO2-heffing en/of budget.
  • Geen EU-klimaatbelasting, zoals vlieg-, vleestax.
  • Geen Europese stikstofnormen en regels, het stikstofbeleid moet geheel van tafel.
  • Geen Europese verboden op landbouwmiddelen. Lidstaten gaan hier zelf over.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.