Instroom asielzoekers omlaag brengen moet hoogste prioriteit krijgen

De asielcrisis groeit elke dag dat er niets gebeurt. In november beloofde premier Rutte de VVD-fractie om de instroom omlaag te brengen. Ondertussen zijn we bijna een half jaar verder en er is niks van terecht gekomen. Sterker nog, er wordt in de voorjaarsnota negen miljard gereserveerd om de opvang uit te breiden.

Nederlandse ruimte en geduld zijn op – asielstop is noodzakelijk

In 2022 kwamen er 402.000 mensen naar Nederland. De verwachte bevolkingsgroei uit immigratie is voor dit jaar nog veel hoger. Ons land kan deze aanhoudende stroom mensen uit het buitenland niet meer aan. BVNL wijst daarom opnieuw op de noodzaak van een asielstop.

BVNL drukt premier Rutte tijdens debat over EU-top met neus op de feiten over migratie

Het is goed dat het immigratievraagstuk eindelijk in EU-verband besproken gaat worden. Hopelijk blijft het niet alleen bij woorden. De crisis op de woningmarkt, de overbelasting van de zorg, de druk op het onderwijs, de toegenomen onveiligheid en de verdwijnende sociale cohesie zijn allemaal te herleiden naar de ongecontroleerde immigratie.

Asielproblemen rijzen de pan uit en kabinet wil Franse en Spaanse probleemjongeren binnenhalen. BVNL vraagt debatten aan

Met grote verbijstering heeft BVNL kennisgenomen van de plannen van CDA-minister Van Gennip van Sociale Zaken om Franse en Spaanse probleemjongeren naar Nederland te halen om hier te werken. Ondertussen hebben de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken geconcludeerd dat asielcrisis door het Rijk zelf is veroorzaakt. BVNL wil immigratiebeperkende maatregelen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.