Instroom asielzoekers omlaag brengen moet hoogste prioriteit krijgen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer weer over het asielbeleid van het kabinet- of dat wat ervoor door moet gaan. De asielcrisis groeit elke dag dat er niets gebeurt. In november beloofde premier Rutte de VVD-fractie om de instroom omlaag te brengen. Ondertussen zijn we bijna een half jaar verder en er is niks van terecht gekomen. Sterker nog, er wordt in de voorjaarsnota negen miljard gereserveerd om de opvang uit te breiden. Olaf Ephraim: “Staatssecretaris Eric van der Burg houdt klaarblijkelijk vast aan zijn credo ‘hoe meer asielzoekers, hoe beter’, terwijl hij aangeeft ‘geen zinnig antwoord’ te hebben op de vraag wanneer de asielinstroom wordt ingeperkt. Het is ongehoord dat het kabinet de ogen sluit voor de vele oplossingen.”

Mooie woorden, maar geen daden
Het kabinet houdt het bij woorden over het indammen van de asielstroom, maar de daden blijven consequent uit. In februari ontkende Van der Burg nog dat er een opvangcrisis zou aankomen, terwijl Nederland overduidelijk de opvang en huisvesting niet kan waarmaken. Hij zei toen: “Als je een ijsberg ziet, is het de bedoeling daar als kapitein omheen te varen.” Dit kan slechts een verwijzing naar zijn baas Mark Rutte zijn, want in analogie met de Titanic is de staatssecretaris meer de bootsman zonder verrekijker. 

Ondertussen kan wel gesteld worden dat dit kabinet allang op een ijsberg is gebotst. De asielinstroom is torenhoog en Nederland loopt aan alle kanten vast. Voor de komende jaren worden er alleen maar méér asielzoekers verwacht; alleen in 2023 al meer dan 76 duizend, exclusief Oekraïners. Vervolgens zitten we met falende grensbewaking, een falend terugkeerbeleid en een falend veiligheidsbeleid. Dublin wordt niet gehandhaafd en bovenal: er zijn geen woningen om de enorme aantallen asielzoekers te huisvesten. 

Noodtoestand uitroepen
Onlangs riep BVNL het kabinet al op om de noodtoestand uit te roepen inzake de groeiende asielcrisis. Hiermee volgt BVNL premier Giorgia Meloni, die in Italië de noodtoestand heeft uitgeroepen vanwege de explosieve stijging van illegale immigranten. Het moet nu echt prioriteit één worden dat de instroom omlaag gaat. Idealiter zien wij per direct een asielstop. Maar, de staatssecretaris zou tenminste erop kunnen inzetten om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor asielzoekers. 

De grootste boosdoener lijkt de overheid ook zelf te zijn: asielverzoeken worden steeds vaker ingewilligd door de IND. De inwilligingsgraad van 85 procent ligt een stuk hoger dan in andere EU-landen. De IND-baas gaf aan dat er gemakkelijker verblijfsvergunningen worden gegeven door het capaciteitsgebrek, een logisch gevolg van de hoge instroom. Dit is puur mismanagement en dit zou toch echt andersom moeten zijn: minder verblijfsvergunningen afgeven. Het kabinet moet nu echt inzetten op:

  • streng toelatingsbeleid, in plaats van strooien met verblijfsvergunningen;
  • sobere opvang, in plaats van luxe cruiseschepen;
  • of nog beter: opvang buiten Nederland in een partnerland;
  • dwangsommen bij te late behandeling door de IND juridisch onmogelijk te maken; 
  • en overlastgevende asielzoekers uitzetten, in plaats van softe maatregelen die klaarblijkelijk niet werken.

Kortom, het ontbreekt niet aan mogelijkheden, maar aan politieke wil. Het roer moet om. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.