BVNL drukt premier Rutte tijdens debat over EU-top met neus op de feiten over migratie

De onbeheerste asielstroom zorgt voor vergaande ontwrichting van de samenleving.”

Het is goed dat het immigratievraagstuk eindelijk in EU-verband besproken gaat worden. Hopelijk blijft het niet alleen bij woorden. De crisis op de woningmarkt, de overbelasting van de zorg, de druk op het onderwijs, de toegenomen onveiligheid en de verdwijnende sociale cohesie zijn allemaal te herleiden naar de ongecontroleerde immigratie.

BVNL vindt het verbijsterend dat bij niet één Europese top in 2022 migratie op de agenda stond, terwijl migratierecord na migratierecord werd gebroken. Er kwamen maar liefst 402 duizend immigranten naar Nederland: twee keer zoveel als in 2015, het jaar van de vluchtelingencrisis.

Europese buitengrenzen versterken
Wybren van Haga vraagt in het debat of er nu eindelijk Europese, maar ook Nederlandse immigratie-beperkende maatregelen getroffen gaan worden. BVNL wil een versterking van de Europese buitengrenzen, zodat de 33.000 illegale grensoverschrijdingen een halt worden toegeroepen. “Ook de Dublin-afspraken moet zo snel mogelijk in ere worden hersteld en herkomstlanden zoals Marokko, Algerije en Tunesië moeten worden gedwongen om uitgeprocedeerde asielzoekers weer terug te nemen. Wanneer diplomatieke druk niet werkt, moeten er strafmaatregelen komen voor landen niet meewerken.”

Nederlandse maatregelen
Wat BVNL betreft zeggen we het VN-Vluchtelingenverdrag op en voeren we per direct een asielstop in. Maar zelfs binnen dit verdrag kunnen er allerlei maatregelen worden genomen om migratiestromen in te dammen, zoals:

  • asielzoekers opvangen in de regio, of hen bijvoorbeeld in Rwanda hun procedure laten afwachten;
  • een asielquotum invoeren;
  • verblijfsvergunningen verkorten naar één jaar;
  • de beroepsmogelijkheid afschaffen na afwijzing;
  • veiligelanders per direct uitzetten.

Immigratie beperken is een politieke keuze. Twaalf jaar VVD-beleid van pappen en nathouden heeft ons in een grote asielcrisis gebracht. BVNL zet Nederland wél voorop. Stem op 15 maart BVNL in het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.