Nederlandse ruimte en geduld zijn op – asielstop is noodzakelijk

In 2022 kwamen er 402.000 mensen naar Nederland. De verwachte bevolkingsgroei uit immigratie is voor dit jaar nog veel hoger. Ons land kan deze aanhoudende stroom mensen uit het buitenland niet meer aan. BVNL wijst daarom opnieuw op de noodzaak van een asielstop.

Onhoudbare situatie
De alarmerende berichtgeving over geweld rondom, maar ook in de asielzoekerscentra zelf, neemt zienderogen toe. Vecht- en steekpartijen, drugs- en alcoholgebruik, winkeldiefstallen, onzedelijk gedrag naar vrouwen en homoseksuelen, zwartreizen in het openbaar vervoer, conducteurs die bespuugd worden; het is schering en inslag. Onlangs viel er zelfs een dode. Nederland bezwijkt onder de druk van de ongebreidelde bevolkingsgroei door nieuwkomers. De situatie is onhoudbaar geworden. Wij moeten daarom het voorbeeld van andere landen, zoals bijvoorbeeld Italiƫ, volgen en het heft in eigen hand nemen om de immigratie een halt toe te roepen.

EU slaat Nederland vleugellam
Van de afgewezen asielzoekers verlaat slechts 24 procent ook daadwerkelijk ons land. Al deze mensen zijn een extra kostenpost voor de eigen bevolking, net zoals de gigantische dwangsommen die de overheid moet betalen als gevolg van vertraagde asielprocedures. BVNL wil dat de staatssecretaris per direct actie onderneemt om het aantal dwangsommen te minimaliseren. De Algemene Rekenkamer concludeerde onlangs dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid de afgelopen 23 jaar de kosten voor asielopvang 21 keer te laag heeft ingeschat. De kosten van alle mensen die ons land binnenkomen rijzen de pan uit en voor de eigen bevolking wordt steeds verder beknibbeld op voorzieningen. En nu de nareisbeperking, de enige maatregel die door het kabinet op tafel werd gelegd, werd afgewezen, wil BVNL weten wat er nog voor nodig is om de staatssecretaris te doen inzien dat het VN-Vluchtenlingenverdrag en het EVRM ons vleugellam slaan.

Eerder al kwam BVNL met vele oplossingen voor de asielcrisis en wij blijven benadrukken dat het stoppen, of op zijn minst drastisch inperken, van immigratie de enige manier is om de ontwrichting van ons land door de bevolkingsgroei uit het buitenland tegen te gaan. Onze grenzen zijn veel te lang, letterlijk en figuurlijk, overschreden.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.