Paal en perk stellen aan immigratie: met deze oplossingen bestrijden we de asielcrisis

De gigantische stroom asielzoekers die Nederland overspoelt, zorgt ervoor dat ons land op alle fronten vastloopt. Het kabinet staat erbij en kijkt ernaar, maar er zijn legio oplossingen om de instroom van mensen te stoppen. BVNL komt met een concreet plan van aanpak.

Onhoudbare situatie
De steeds groter wordende asielproblematiek zorgt voor verregaande ontwrichting op allerlei gebieden. Het woningtekort wordt steeds groter, de zorg wordt onbetaalbaar en ontoegankelijk. Het onderwijs verslechtert en de sociale cohesie en de veiligheid neemt zienderogen af. Het kabinet weet weinig anders te bedenken dan dwangmaatregelen om de aanhoudende stroom nieuwkomers op te vangen. En ondertussen blijven de grenzen wagenwijd openstaan. Het is een onhoudbare situatie, veroorzaakt door de kabinetten Rutte, die de kiezers keer op keer beloofden om de immigratie in te perken, maar ondertussen alleen maar meer mensen binnenlieten.

Met 517 mensen per vierkante kilometer zijn wij na Malta het dichtstbevolkte land van de EU. Toch kwamen er in het eerste half jaar volgens het CBS maar liefst 195.000 migranten onze grens over en zullen wij voor het eind van dit jaar een bevolking tellen van 17,8 miljoen mensen. Toch blijft het kabinet stelselmatig volhouden dat een asielstop niet kan. BVNL komt wél met allerlei oplossingen:

 1. Een volledige asielstop.
 2. Het opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951.
 3. Het sluiten van een overeenkomst met andere landen, om daar de asielzoekers op te vangen, terwijl zij hun procedure afwachten.
 4. De duur van verblijfsvergunningen van asielzoekers en vluchtelingen verkorten naar 1 jaar.
 5. Het verhogen van de termijn voor het verkrijgen van een Nederlands paspoort van 5 naar 10 jaar, onder de voorwaarde dat iemand volledig is ingeburgerd, geen strafblad heeft, voorzien is van een betaalde baan en geen gebruik maakt van een uitkering.
 6. De beroepsmogelijkheid schrappen na een afwijzing.
 7. De Dublin-afspraken in ere herstellen, waarbij een asielzoeker een aanvraag moet doen in het eerste veilige land waar hij binnenkomt.
 8. Zogenaamde veiligelanders onmiddellijk uitzetten.
 9. Weigerlanden onder druk zetten om hun eigen onderdanen terug te nemen.
 10. Criminele asielzoekers per direct uitzetten.
 11. Vluchtelingen opvangen in regio.
 12. Asielzoekers de eerste 10 jaar uitsluiten van sociale uitkeringen, gratis woningen en andere aanzuigende factoren.
 13. Het invoeren van een asielquotum. Australië en Canada deden het wél, ondanks het vluchtelingenverdrag. Een quotum omgekeerd evenredig aan de bevolkingsdichtheid is een goede optie.
 14. Grensbewaking door het leger.
 15. Illegaliteit strafbaar stellen.

Er zijn heel veel oplossingen, maar het is politieke wil waar het aan schort. Echter, kan niet bestaat in dit geval niet. Wil niet wel. En dat is niet in het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.