Paal en perk stellen aan immigratie: met deze oplossingen bestrijden we de asielcrisis

In het spoeddebat over de asielcrisis zal BVNL het kabinet opnieuw met klem verzoeken om immigratiebeperkende maatregelen. Er zijn legio oplossingen om de ongebreidelde instroom van mensen te stoppen. De asielbelofte van de VVD moet eindelijk worden ingelost.

Onhoudbare situatie
Deze zomer werd opnieuw duidelijk hoe Nederland gebukt gaat onder de steeds groter wordende asielproblematiek. De situatie in het opvangcentrum in Ter Apel werd onhoudbaar, zowel voor de asielzoekers, als voor de inwoners van Ter Apel zelf. Het Twentse dorp Albergen werd onaangenaam verrast door een gedwongen opvangtaak voor misschien wel 300 asielzoekers, opgelegd door staatssecretaris Van der Burg, die daarvoor samen met het COA in stilte een plaatselijk hotel kocht. Ondertussen wordt Amsterdam geteisterd door een criminaliteitsgolf, aangericht door stelende en onrust veroorzakende asielzoekers. De woningnood wordt met de dag erger en onze sociale voorzieningen worden onbetaalbaar door de enorme hoeveelheid mensen die ervan gebruik moeten maken. Maar ondertussen blijven de grenzen wagenwijd openstaan. Het is een onhoudbare situatie, veroorzaakt door de kabinetten Rutte, die de kiezers keer op keer beloofden om de immigratie in te perken, maar ondertussen alleen maar meer mensen binnenlieten.

Met 517 mensen per vierkante kilometer zijn wij na Malta het dichtstbevolkte land van de EU. Toch kwamen er in het eerste half jaar volgens het CBS maar liefst 195.000 migranten onze grens over. Het kabinet blijft stelselmatig volhouden dat een asielstop niet kan. Maar het kan wel degelijk. BVNL komt daarom met de volgende oplossingen:

 1. Een volledige asielstop.
 2. Het opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951.
 3. Het sluiten van een overeenkomst met Rwanda, om daar de asielzoekers op te vangen, terwijl zij hun procedure afwachten.
 4. De duur van verblijfsvergunningen van asielzoekers en vluchtelingen verkorten naar 1 jaar.
 5. De beroepsmogelijkheid schrappen na een afwijzing.
 6. De Dublin-afspraken in ere herstellen, waarbij een asielzoeker een aanvraag moet doen in het eerste veilige land waar hij binnenkomt.
 7. Zogenaamde veiligelanders onmiddellijk uitzetten.
 8. Weigerlanden onder druk zetten om hun eigen onderdanen terug te nemen.
 9. Criminele asielzoekers per direct uitzetten.
 10. Vluchtelingen opvangen in regio.
 11. Asielzoekers de eerste 10 jaar uitsluiten van onderwijs, sociale uitkeringen, gratis woningen en andere aanzuigende factoren.
 12. Het invoeren van een asielquotum. Australië en Canada deden het wél, ondanks het vluchtelingenverdrag. Een quotum omgekeerd evenredig aan de bevolkingsdichtheid is een goede optie.
 13. Grensbewaking door het leger.
 14. Illegaliteit strafbaar stellen.

Er zijn heel veel oplossingen, maar het is politieke wil waar het aan schort. Echter, kan niet bestaat in dit geval niet. Wil niet wel. En dat is niet in het belang van Nederland.

Lees hier meer over de oplossingen van BVNL voor de asielcrisis.