BVNL bij debat Najaarsnota: Kamer is grip op de begroting kwijt

BVNL maakt vandaag de kachel aan met de Najaarsnota van het kabinet. Deze laat vele extra miljarden aan uitgaven zien voor 2022 en 2023, waar geen wetsvoorstel is ingediend. Een groot deel is ongedekt. De Kamer heeft zo geen volwaardig beeld van de ontwikkeling van de overheidsfinanciën.

BVNL begrijpt niets van achterkamertjespolitiek kwestie Arib

BVNL begrijpt er niets van dat een meerderheid van het parlement weigert om zo snel mogelijk plenair een debat te voeren over de kwestie Arib. Wybren van Haga: “Partijen, met allerlei belangen, schijnen dat liever in de achterkamertjes te doen, dan dat de mensen thuis mee kunnen kijken hoe wij deze schaamteloze vertoning als Kamer in de plenaire zaal met elkaar oplossen, teneinde de verloren waardigheid van ons parlement te hervinden.”

BVNL dient motie in: een oppositiedebat is ook een debat

In de Tweede Kamer worden wekelijks debatten aangevraagd door de verschillende partijen. Lang niet al die debatten worden ook gevoerd. Wil de regeringscoalitie namelijk geen debat, dan komt dat er ook niet. BVNL vindt dit onterecht.