BVNL begrijpt niets van achterkamertjespolitiek kwestie Arib

BVNL begrijpt er niets van dat een meerderheid van het parlement weigert om zo snel mogelijk plenair een debat te voeren over de kwestie Arib. Wybren van Haga: “Partijen, met allerlei belangen, schijnen dat liever in de achterkamertjes te doen, dan dat de mensen thuis mee kunnen kijken hoe wij deze schaamteloze vertoning als Kamer in de plenaire zaal met elkaar oplossen, teneinde de verloren waardigheid van ons parlement te hervinden.”

BVNL dient motie in: een oppositiedebat is ook een debat

In de Tweede Kamer worden wekelijks debatten aangevraagd door de verschillende partijen. Lang niet al die debatten worden ook gevoerd. Wil de regeringscoalitie namelijk geen debat, dan komt dat er ook niet. BVNL vindt dit onterecht.