Rechtsstaat onder druk – meer capaciteit OM en hogere strafmaat zijn nodig

De staat van de rechtsstaat wordt op een aantal fronten bedreigd. Olaf Ephraim stelt de ondermijnende criminaliteit, de lage pakkans en strafmaat, polarisatie en de lange doorlooptijden van rechtszaken aan de kaak. BVNL pleit voor meer capaciteit bij het OM en een hogere strafmaat – zodat criminelen geen vrij spel krijgen in Nederland.

Kamerlid Olaf Ephraim: “Persoonsbedreiging moet vanzelfsprekend ongeoorloofd zijn.”

Bedreiging van een persoon moet als ongeoorloofd gedrag worden opgenomen in het Reglement van de Orde van de Tweede Kamer. Daartoe dienden D66 en de ChristenUnie een voorstel in. Olaf Ephraim vraagt zich af waarom dit niet al een vanzelfsprekendheid is. Hij wees bovendien op de bedreigingen die sommige Kamerleden ervaren, naar aanleiding van uitspraken van andere Kamerleden zelf.

NRC blokkeert column Wybren van Haga om eigen framing in stand te houden

In een column in NRC werd BVNL onlangs opnieuw weggezet als ‘extreem-rechts’ en ‘Poetin-vriendelijk’. Wybren van Haga bood NRC daarom een reactie aan, ter rectificatie van deze onterechte framing en karaktermoord. Nadat eerst werd toegezegd tot plaatsing, werd het stuk alsnog niet gepubliceerd. Het zou de lezer namelijk weleens ‘op het verkeerde been kunnen zetten.’ Kortom: NRC heeft liever niet dat de lezers weten hoe het écht zit.

Wybren van Haga veroordeelt extreem-rechtse framing

Op 30 maart wordt er op de Grote Markt in Haarlem gedemonstreerd tegen ‘extreem-rechts’ in de gemeenteraad. Daarmee doelen de demonstranten ook op BVNL. Wybren van Haga vindt het jammer dat een groepje beroepsdemonstranten BVNL stelselmatig op die manier probeert te framen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.