Innovatie faciliteren, niet tegenwerken. Koester onze creatieve ondernemers

Innovatie is nodig om de welvaart en werkgelegenheid op peil te houden. Nederland heeft vele ondernemers die met fantastische ideeën komen. Helaas worden zij te veel tegengewerkt. BVNL wil hier verandering in brengen.

Innoverende kracht
Onze bedrijven zijn voor Nederland heel belangrijk. Wij dienen deze te koesteren en op waarde te schatten. De creativiteit in Nederland is namelijk groot, onze ondernemers vinden zichzelf en datgene dat zij ons land brengen steeds opnieuw uit. Nederland staat al jaren in de top 10 van de Global Innovation Index, een fantastische prestatie voor een klein land. Onze innoverende kracht strekt zich uit van het MKB tot aan het grootbedrijf. Van de boer tot aan de kleine zelfstandige. De overheid kan een grote rol spelen in het bevorderen en behouden van al deze bedrijven. Maar helaas waait er sinds enkele jaren een gure, Marxistische wind door Nederland. Bedrijven, boeren en bouwers worden niet langer gezien als de motor van de economie, maar als klimaatverwoestende afvalproducenten. Denk bijvoorbeeld aan het EU-verbod op de pulsvisserij, dat voor een miljoenenstrop voor Nederlandse vissers zorgde. Of aan de boeren die van hun eigen erf worden weggepest, terwijl zij juist zouden moeten worden beloond voor alle baanbrekende technologieën die door hen worden gebruikt. Het zijn uitwassen van stupiditeit, incompetentie en perverse belangen van beleidsmakers. Doodzonde en bovendien een risico voor onze economie en daarmee voor onze welvaart. We schieten onszelf in eigen voet.

Geen water en stroom
Inmiddels zijn we zo diep gezonken in dit land dat we niet eens meer in staat zijn om in basale basisbehoeften te kunnen voorzien. Onlangs bleek waterbedrijf Vitens geen drinkwater te kunnen leveren aan bedrijven, een hallucinante gebeurtenis waar een geciviliseerd land zich voor moet schamen. En water is niet het enige dat de overheid niet meer kan bieden. Veel bedrijven kunnen geen aansluiting meer krijgen op het elektriciteitsnet. Mensen moeten maar een dieselaggregaat op de parkeerplaats zetten, is het advies. Het is te absurd voor woorden. BVNL vraagt zich af hoe we nog kunnen innoveren, als we niet eens meer water en stroom kunnen krijgen. Want ook aan creatief zijn, zit tenslotte wel een grens.

Gras is ergens anders groener
Ons vestigingsklimaat voor bedrijven holt achteruit. De regeldruk voor ondernemers stijgt al jaren, ondanks dat er steeds wordt beloofd om die te verminderen. Inmiddels grossiert Nederland in zoveel regeltjes dat innoveren bijna onmogelijk wordt. Bovendien zijn het beleid en die regelgeving zo veranderlijk, dat ondernemers zich constant gesteld zien voor onzekere situaties en horendol worden van alle onnavolgbare bureaucratie. Energie is in Nederland duurder dan in de ons omringende landen door de sluiting van de kolencentrales en het Groninger gasveld. Schiphol is verworden tot een pandemonium, omdat het personeel voor een appel en en een ei moet werken en er dus steeds grotere tekorten zijn. En niet alleen op Schiphol zitten ze te schreeuwen om mensen, de wijdverspreide personeelstekorten ondermijnen het innovatiepotentieel. BVNL pleit daarom voor een grootschalig werkoffensief dat werklozen actief aan een baan helpt en waarbij werken weer lonend wordt gemaakt. De kwaliteit van ons onderwijs holt achteruit. Niemand leert meer een vak, terwijl het juist van vakmensen zijn die zorgen voor innovatie. Bovendien kunnen tegenwoordig door de overheid gesubsidieerde instanties, zoals Milieudefensie, invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van ondernemingen. Daardoor twijfelen steeds meer bedrijven of ze nog wel moeten investeren in Nederland, aangezien het nog maar de vraag is of dit zichzelf wel terugverdient. In het ergste geval vertrekken grote bedrijven zelfs helemaal uit ons land, omdat het gras ergens anders nou eenmaal groener is. Unilever en Shell zijn wij inmiddels al verloren en zij zullen niet de laatsten zijn als Nederland zo doorgaat. Een innovatieve aderlating zal daarvan het gevolg zijn en daarmee doen wij ons eigen land ernstig tekort.

Nederland moet zich blijven ontwikkelen
Hoewel de coronacrisis aan de ene kant een stimulans was voor innovatie doordat ondernemers noodgedwongen creatief moesten zijn om hun bedrijven overeind te houden, is het aan de andere kant juist ook een klap geweest voor de innovatieve ontwikkeling in ons land. Verlies van mankracht, geld en middelen hebben geleid tot stilstand in veel sectoren en bedrijven. Dit is bijzonder schadelijk voor deze ondernemers en daarmee voor Nederland in het algemeen. BVNL wil dan ook van de minister weten wat er gedaan gaat worden om dit zo snel mogelijk te herstellen. Tegelijkertijd zien wij ook dat het kabinet veel doet om innovatie te stimuleren en daar zijn wij blij mee. Via het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid wordt samengewerkt tussen publieke en private partijen en er is de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Dat zijn goede zaken, maar met de stijgende prijzen voor personeel en materieel moet er wel gekeken of de budgetten voor deze initiatieven nog wel toereikend zijn. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat hiermee kan worden doorgegaan, zodat Nederland zich kan blijven doorontwikkelen.

Nu, meer dan ooit, is het tijd om vooruit te kijken en vooruit te denken. Laten wij ervoor zorgen dat de mensen die dat het beste kunnen, onze ondernemers, daar alle ruimte en mogelijkheden voor krijgen. In het belang van een vooruitstrevend Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.