BVNL start werkoffensief: koppel werklozen aan sectoren met personeelstekort

De personeelstekorten in Nederland worden steeds groter. Werknemers weten niet waar ze mensen vandaan moeten halen en dat is slecht voor de economische groei. Ondertussen zitten er circa 300.000 mensen in de bijstand. BVNL pleit voor een groot werkoffensief.

“Het is onbegrijpelijk dat er zoveel mensen op de bank zitten, die waarschijnlijk gewoon zouden kunnen werken,” vindt Wybren van Haga. Wat BVNL betreft worden alle bijstandsgerechtigden opgeroepen voor een persoonlijk gesprek, om te kijken wat zij wél kunnen.

Ondervang de armoedeval
Van Haga: “De bijstand is een vangnet voor mensen die niet mee kunnen doen aan het arbeidsproces. Dat moet zo blijven, maar de kantjes er vanaf lopen kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Mensen die kunnen werken, maar niet willen en dat ook blijven weigeren, moeten uiteindelijk op hun uitkering gekort worden.” Tegelijkertijd vindt BVNL dat werken weer moet lonen in dit land. Het minimumloon moet omhoog naar 14 euro per uur. De armoedeval die veel mensen maken als ze vanuit een uitkering weer gaan werken kan daarmee worden ondervangen. Tenslotte, waarom zou je gaan werken als je er daardoor op achteruit gaat, als je met een uitkering en alle bijbehorende toeslagen en subsidies een beter ‘salaris’ kunt verdienen? De motivatie om te gaan werken moet omhoog.

Drie keer winst
Er liggen op dit moment volop kansen voor bijstandscliënten met weinig, of zonder, opleiding. “Bagagedragers op Schiphol, werk in de horeca, een baan in de Rotterdamse haven, of in de tuinbouw. Er wordt geschreeuwd om handjes,” aldus Van Haga, die wil dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen uit de bijstand actief koppelt aan de sectoren met een gierend personeelstekort. “Dat is drie keer winst. De bijstandscliënt heeft weer een doel in het leven, we lossen het personeelstekort op én we ontlasten vele gemeentebegrotingen waarin de bijstandsuitkering veruit de grootste kostenpost is.”

Bijkomend voordeel van het benutten van het eigen arbeidspotentieel in Nederland, is dat er veel minder een beroep hoeft te worden gedaan op arbeidsmigranten uit het buitenland. Deze groep zorgt al tijden voor problemen, zoals overbewoning en afkalving van de sociale cohesie in de steden. Wybren van Haga zal het BVNL Werkoffensief donderdag inbrengen tijdens het debat over arbeidsmigratie.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.