Weigering drinkwater is onaanvaardbaar: essentiële basisbehoeften moeten geleverd worden

Wybren van Haga zal morgen bij de regeling van werkzaamheden in de Tweede Kamer aandringen op een debat over het nieuws dat Vitens drinkwateraanvragen van bedrijven weigert.

“Het is onaanvaardbaar dat essentiële behoeften onder druk komen te staan. Energie, water, openbaar vervoer, zorg en veiligheid zijn voorbeelden van zaken die de overheid op orde moet hebben,” aldus Van Haga, die erop wijst dat het kabinet blijft inzetten op groei van de bevolking. “Volgens het CBS zijn er alleen al in het eerste kwartaal van 2022 50.000 mensen bijgekomen. De Vitens-directeur noemt de bouw van een miljoen nieuwe woningen ook als excuus om diverse drinkwateraanvragen van bedrijven in Overijssel en een paar in Gelderland te weigeren.”
 
BVNL wil dat bedrijven die nu tijdelijk zonder water zitten zo snel mogelijk wél toegang krijgen tot water. Ook pleiten wij ervoor dat de tien drinkwaterbedrijven in Nederland een leverplicht aan bedrijven krijgen, net zoals dat nu voor particulieren geldt.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.