Regeldruk vermorzelt ondernemers. Mag het ietsje minder?

Ondernemen in Nederland is hogere wiskunde. Je moet aan zoveel regels voldoen dat je meer tijd kwijt bent aan het springen door bureaucratische hoepels, dan aan daadwerkelijk ondernemen. BVNL wil drastische vermindering van de regeldruk.

Last op de ondernemende schouder
De afgelopen twee jaar zijn voor ondernemers loodzwaar geweest. Het was een strijd op leven en dood en menigeen is daar niet zonder kleerscheuren uitgekomen, of heeft het zelfs helemaal niet gered. 200.000 Ondernemers dreigen op dit moment failliet te gaan. Het is een direct gevolg van de absurde coronamaatregelen die het kabinet ondernemers heeft opgelegd en die helemaal geen enkel nut hebben gehad. Dat is al erg genoeg, maar dat er dan nu, na twee jaar van ellende, nog steeds vrijwel geen verlichting komt voor ondernemers, is onverteerbaar. BVNL roept al maanden om minder regels en deze roep is inmiddels luider dan ooit. Ondernemers bezwijken collectief onder de Nederlandse bureaucratie. Als we deze last niet van hun schouders halen, zijn we straks alsnog het hele MKB kwijt.

Less is more
Een motie van BVNL en Chris Stoffer van de SGP voor het verminderen van regeldruk voor ondernemers werd weliswaar aangenomen, maar nooit uitgevoerd. BVNL pleit voor het hanteren van een nullijn voor regeldruk en een ‘one in, one out’ systematiek. Voor iedere regel die erbij komt, moet een andere regel komen te vervallen. Maar omdat het ‘procedureel moeilijk’ zou zijn om dit te realiseren, wil het kabinet hier niet aan. Dat het voor ondernemers ook ‘procedureel moeilijk’ is om aan de nimmer aflatende stroom van regels te voldoen, is blijkbaar ondergeschikt aan de moeite die het kabinet moet doen om het hen een beetje makkelijker te maken. Er zijn de afgelopen 10 jaar 1.000 nieuwe wetten bijgekomen. Dat zijn er twee per week. Daar moet toch wel wat af kunnen. Tenslotte: less is more. Daarom verzoekt BVNL de regering – nogmaals – te inventariseren welke regels op korte termijn geschrapt kunnen worden, om dreigende faillissementen te voorkomen en de Tweede Kamer hierover nog voor het zomerreces te informeren.

Ruimte en mogelijkheden
De afgelopen jaren zijn er vanuit de overheid verschillende projecten gestart die de regeldruk zouden moeten verminderen. Ironisch genoeg kunnen we inmiddels constateren dat het tegenovergestelde is bereikt: er kwam voor maar liefst 5 miljard euro aan regeldruk bij. MKB Nederland oppert het instellen van indicatoren voor vijf bedrijfssectoren die model staan voor een grote groep ondernemingen en een dashboard waarop de toe- en afname van regeldruk wordt bijgehouden. BVNL juicht deze initiatieven vanuit de ondernemerswereld van harte toe. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij moeten ondernemen. Laten wij hen dan ook de ruimte en de mogelijkheden bieden om dat te doen. Wij hebben dan ook een motie ingediend voor het komen tot een meetbare aanpak van regeldruk, in lijn met het voorstel van het MKB zelf.

Lees hier de spreektekst van Wybren van Haga in het debat.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.