Weer chaos op Schiphol – BVNL pleit opnieuw voor inzet leger

Knokpartijen, uren wachten, onwelwordingen en een gesloten ontsnappingsroute. Schiphol is deze week wederom het toneel van chaos. “Volstrekt onaanvaardbaar dat onze luchthaven, die voor ons land van nationaal belang is, door wanbeleid naar de ratsmodee wordt geholpen. Reizigers zullen voor andere vervoersmiddelen en/of luchthavens kiezen, wat slecht is voor onze economie,” aldus Wybren van Haga.

Pandemonium
BVNL pleitte tijdens het pandemonium in de meivakantie al voor de inzet van het leger om de chaos te bezweren en doet dat nu opnieuw, zolang het personeelstekort aanhoudt. “Het leger kan de broodnodige handjes bieden bij de controleposten waar mensen nu soms vijf uur in de rij stonden voordat ze er doorheen waren. Ook bij de bagagebanden kan het leger een tijdelijke oplossing bieden,” wat Van Haga betreft. BVNL vindt het onbegrijpelijk dat Schiphol nog steeds geen oplossing heeft gevonden voor de complete chaos. “Sterker nog, luchthaven-directeur Benschop zit in het Zwitserse Davos duur te tafelen en de interessante meneer uit te hangen, terwijl zijn klanten urenlang in dikke rijen staan en Schiphol het decor is van knokpartijen en onwelwordingen. Ik wil van de minister weten hoe hij deze tekortschietende faaldirecteur gaat berispen en liever nog, of hij gaat adviseren om zijn biezen te pakken.”

Ook wil BVNL weten wat er de afgelopen maand is gedaan aan werving van personeel. Hoeveel bijstandscliënten zijn er bijvoorbeeld aan het werk geholpen? Van Haga wijst op het feit dat de kaartenbak met 300.000 werklozen goed gevuld is met arbeidspotentieel. Ook wil hij weten of Schiphol het minimumloon al heeft verhoogd, zodat werken bij de luchthaven aantrekkelijker wordt.

Vragen van Wybren van Haga aan de minister van luchtvaart, inzake nieuwe onaanvaardbare chaos op Schiphol:
 
1) Bent u bekend met het bericht ‘Schiphol opnieuw toneel van ‘zeer gevaarlijke’ chaos”
2) Deelt u de mening dat extra en zeer broodnodige handjes van het leger – tijdelijk – een oplossing kan bieden voor het gigantische personeelstekort op Schiphol, zeker bij de controleposten en bij de bagagebanden? Zo ja, wilt u uw eerdere blokkade om het leger in te zetten als de wiedeweerga opheffen en zorgen dat de chaos op Schiphol subiet tot een einde komt? Graag een gedetailleerd antwoord. 
3) Deelt u de mening dat de complete chaos op Schiphol slecht is voor onze economie, omdat reizigers voor andere vervoersmiddelen en/of concurrente luchthavens zullen kiezen? Zo ja, wat heeft u de afgelopen gedaan om deze chaos tot het verleden te laten behoren? Graag een gedetailleerd antwoord. 
4) Kunt u een volledig beeld geven wat er de afgelopen maand is gedaan aan werving van nieuw en broodnodig personeel? Hoeveel bijstandscliënten zijn aan het werk geholpen? Graag een gedetailleerd antwoord. 
5) Heeft Schiphol het minimumloon al verhoogd, zodat werken bij de luchthaven aantrekkelijker wordt? Graag een gedetailleerd antwoord. 
6) Wat vindt u van het feit dat luchthaven-directeur Benschop in het Zwitserse Davis duur zit te tafelen en de interessante meneer aan het uithangen is, terwijl zijn klanten urenlang in dikke rijen staan en Schiphol het decor is van knokpartijen en onwelwordungen? Graag in uw beantwoording of en hoe u deze tekortschietende faaldirecteur gaat berispen, of liever nog gaat adviseren om zijn biezen te pakken.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.