Mondkapjesdeal kan niet zonder gevolgen blijven voor Hugo de Jonge

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de betrokkenheid van voormalig minister van VWS, Hugo de Jonge, bij de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Het is het zoveelste ambtsmisdrijf van de Jonge in de coronacrisis. BVNL eist opheldering en consequenties.

Voorgelogen en bedonderd
Het is geen incident meer, het is een patroon. Het corona-ministerschap van Hugo de Jonge kenmerkt zich door ambtsmisdrijven en leugens. De ene discutabele beleidskeuze na de andere komt naar boven, nu steeds meer informatie openbaar wordt gemaakt via WOB-verzoeken. De Jonge laat een spoor van vernieling en corruptie achter, dat pijnlijk duidelijk maakt hoe Nederland twee jaar lang structureel is voorgelogen en bedonderd. Van het onrechtmatig opzij schuiven van grondrechten en vrijheden, naar het bewust polariseren van de samenleving, tot het – letterlijk – in levensgevaar brengen van vele mensen en het onrechtmatig beïnvloeden van onafhankelijke organen; de lijst met schandalen is ellenlang. En dan is er nu de schimmige mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Waar De Jonge niets mee te maken beweerde te hebben, maar waarvan hij in werkelijkheid de aanjager bleek te zijn. Liegen en bedriegen is De Jonges modus operandi geweest. En Nederland heeft zwaar geleden onder zijn schrikbewind.

Wassen neus
Het onderzoek van Deloitte naar de toedracht van de mondkapjesdeal, waarover Kamerleden vandaag een toelichting kregen, lijkt echter een wassen neus. De informatie die door de onderzoekers gebruikt werd voor de reconstructie van de zaak, werd verstrekt ‘op basis van vrijwilligheid’, wat in de praktijk gewoon betekent dat er helemaal geen openheid van zaken is gegeven. De deksel van de doofpot zit stevig dicht. Gaan de oplichters dus opnieuw vrijuit? BVNL eist in het debat van aanstaande donderdag alsnog kraakheldere tekst en uitleg van minister De Jonge. De onderste steen moet boven.

Bewust betrokkenheid verdoezeld
Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat De Jonge de motor is achter het construeren van een megadeal voor partijgenoot Sywert van Lienden, zonder dat die ervaring had in de medische hulpmiddelen-industrie. Hierdoor liep Van Lienden financieel binnen. De concurrentie had geen kans en de aanbestedingsprocedure werd niet gevolgd. De Jonge ontkende stelselmatig dat hij er iets mee te maken had, maar het staat zwart op wit: hij had er niet alleen mee te maken, hij orchestreerde deze deal. En dat niet alleen, De Jonge heeft bewust geprobeerd zijn betrokkenheid te verdoezelen, o.a. door de communicatie hierover niet volgens de officiële kanalen te laten verlopen. De bewuste keuze om correspondentie via zijn privémail te leiden, waardoor deze niet middels de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) te achterhalen was, geeft te denken. Wat mocht er niet gezien worden? Wat wilde De Jonge graag verborgen houden? De club van Van Lienden liep weg met miljoenen en Nederland bleef zitten met een magazijn vol mondkapjes, betaald van gemeenschapsgeld. Uw geld dus. Nederland is bestolen door de Jonge.

Sluwe vos
De huidige minister van VWS, Ernst Kuipers, is op dit moment waarschijnlijk politiek verantwoordelijk. Tenslotte zijn deze wandaden gepleegd vanuit zijn departement. Echter, deze zaak gaat verder dan het aanwijzen van de politieke verantwoordelijke. Het gaat ook om de persoonlijke verantwoordelijkheid van Hugo de Jonge als minister. Hij is weliswaar chef Corona af, maar inmiddels is hij chef woningen. Wie weet wat hij op zijn nieuwe departement voor malafide dealtjes loopt te sluiten? Wie zegt ons dat hij zich daar niet ook zal bedienen van drang en dwang? De contouren daarvan zijn inmiddels tenslotte al zichtbaar. Een vos verliest wellicht zijn haren, maar nooit zijn streken. En De Jonge heeft het meer dan sluw gespeeld. Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. In een crisis worden fouten gemaakt, maar De Jonge heeft Nederland bewust verloochend. Voor BVNL is de maat vol. Al eerder deden wij aangifte tegen Hugo de Jonge en wij blijven pleiten voor zijn vervolging. Het is in het belang van Nederland dat hij vertrekt.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.