BVNL reageert op de Miljoenennota: erfenis van Rutte is een land in crisis

Na het uitspreken van de Troonrede uit Tweede Kamerlid Wybren van Haga felle kritiek op het kabinet dat Nederland van de ene naar de andere crisis heeft gebracht. Onderling gekissebis bracht het kabinet ook nog eens ten val, waardoor het land op slot zit en we een Miljoenennota gepresenteerd krijgen waarmee Nederland er niet op […]

BVNL roept Koning op om Troonrede te boycotten

Wybren van Haga heeft in een schrijven aan de Rijksvoorlichtingsdienst Zijne Majesteit de Koning opgeroepen om de Troonrede op Prinsjesdag niet uit te spreken. Dit omdat zijn onderdanen keihard door het wanbeleid van het kabinet Rutte/Kaag worden geraakt.

Kabinet maakt ondernemers kapot. Hoe kan het beter?

De uitgelekte kabinetsplannen voor koopkrachtreparatie lijken heel wat. Hulp voor de minima. Her en der een iets lager tarief voor loonbelasting. Op het eerste gezicht prima. Zeker die verlaging van de loonbelasting. Maar de overige plannen lijken schone schijn.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.