BVNL roept Koning op om Troonrede te boycotten

Wybren van Haga: “Zijne Majesteit heeft het recht om te waarschuwen.”

Wybren van Haga heeft in een schrijven aan de Rijksvoorlichtingsdienst Zijne Majesteit de Koning opgeroepen om de Troonrede op Prinsjesdag niet uit te spreken. Dit omdat zijn onderdanen keihard door het wanbeleid van het kabinet Rutte/Kaag worden geraakt.

“Of het nu gaat om de boeren die door het stikstofbeleid van hun land gejaagd worden, om de één miljoen huishoudens die getroffen worden door energiearmoede, het bloedbad aan faillissementen onder ondernemers, onze ouderen die hun pensioenen in rook zien opgaan en kunnen fluiten naar goede (ouderen)zorg; onze burgers zijn keer op keer de klos”, aldus Van Haga, die wijst op het feit dat de drie door de Britse journalist Bagehot geformuleerde rechten van de koning ook gelden voor het Nederlandse Koningshuis. “De Koning heeft naast het recht om geïnformeerd te worden en het recht geconsulteerd te worden, óók het recht om te waarschuwen. “En een waarschuwing heeft dit rampenkabinet keihard nodig. Zo stelde Hare Majesteit Koningin Juliana, de grootmoeder van de Koning, in haar Troonrede in 1979 nog dat ‘Nederland vol, ten dele overvol is’. Maar ondertussen is de bevolking met miljoenen mensen toegenomen en zet dit kabinet, met in het eerste halfjaar van 2022 meer dan 200.000 nieuwkomers, in op een onverantwoorde verdere groei van de bevolking. De ongebreidelde immigratie jaagt de gigantische woningnood aan en zet zowel de Verzorgingsstaat als de leefbaarheid, met name in onze steden, ernstig onder druk.”

Troonrede vaker geboycot
Het zal niet de eerste keer zijn dat het Staatshoofd weigert om de Troonrede uit te spreken. Op Prinsjesdag 1911 weigerde Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina dit ook. Oorzaak: ruzie met de voorzitter van de Tweede Kamer, W.K.E.P. graaf van Bylandt. Van Haga noemt het met een jaartje uitstellen van Prinsjesdag ook verstandig, vanwege de enorme economische recessie die ons land teistert.
“Nu een groot bombastisch volksfeest, terwijl half Nederland aan de geeuwhonger ligt en geen idee heeft hoe de eindjes aan elkaar te knopen, geeft geen pas”, vindt Van Haga, die de Koning geenszins zegt te willen schofferen. “Integendeel. Nederland heeft er recht op om de plannen nu te horen en daarom moeten ze gisteren nog naar de Kamer gestuurd worden. Maar wij willen het de Koning niet aandoen dat hij, als één der laatste symbolen van nationale verbinding, met het uitspreken van de Troonrede medeplichtig gemaakt wordt aan de rampspoed die dit kabinet over de Nederlanders uitstort. Juist nu moet hij pal staan voor alle burgers door de waarschuwende vinger te heffen in plaats van vanuit de koets te zitten wuiven.”

#Dekoningzegtnee
Eerder al riep BVNL-bestuurslid Hans van Tellingen de Koning, als voorzitter van de Raad van State, op om zich tegen de permanente coronawet te keren.

“De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, vindt dat alle maatregelen terug moeten komen in de permanente coronawet. Ook de QR-code, de mogelijkheid om scholen te sluiten en het invoeren van een avondklok. Uit protest kwam BVNL met de hashtag #DeKoningZegtNee op Twitter. De ondemocratische coronawet moet voor altijd en eeuwig achter slot en grendel.”

Lees hier de hele brief van Wybren van Haga aan de Koning.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.