Algemene Politieke Beschouwingen – BVNL staat op tegen collectivistische kabinetskoers

Woensdag 21 en donderdag 22 september staan in het teken van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). BVNL komt met oplossingen voor alle crises en pleit voor vrijheid en barmhartig kapitalisme.

Iedereen even ongezond en ongelukkig
12 jaar kabinetten Rutte hebben ervoor gezorgd dat Nederland op apegapen ligt. Ons land is een plek geworden waar iedereen arm moet zijn, omdat niemand rijk mag zijn. Waar iedereen even ongezond en ongelukkig moet zijn, omdat niemand het beter mag doen dan een ander. Streven naar succes is een zonde, afhankelijkheid een deugd. Ondernemers zijn de pinautomaat van de Staat geworden en de mensen die onze samenleving dragen moeten het meest geven, maar krijgen daar het minst voor terug.

Maar wil Nederland dat wel? De protesten op Prinsjesdag lieten duidelijk zien van niet. Het is tijd om ons afgebroken land weer op te bouwen. En dat kan, want er zijn haalbare en betaalbare oplossingen voor alle problemen waar Nederland zich voor gesteld ziet. Wybren van Haga presenteerde tijdens de APB de verschillende oplossingen van BVNL.

BVNL lost het op
De energiecrisis lossen we op door weer veilig en verantwoord gas uit Groningen te gaan produceren en andere kleinere gasvelden te ontwikkelen. Wij moeten haast maken met kernenergie en stoppen met de sancties tegen Rusland, die alleen maar averechts werken.

De woningcrisis lossen we op door alle idiote regels waaraan de bouw moet voldoen te versoepelen, bestemmingsplannen aan te passen, de kostendelersnorm te schrappen en woningdelen- en splitsen te stimuleren.

De asielcrisis bestrijden we met een asielstop, het opzeggen van het VN-Vluchtelingenverdrag, het handhaven van de Dublin-verordening en het uitzetten van criminele asielzoekers en veiligelanders.

De stikstofcrisis lossen we op door onze ‘wensnatuur’ voortaan zelf te regelen en stikstof te accepteren voor wat is: voeding voor de natuur. Uitstoot verminderen kan met allerhande technische oplossingen, in samenwerking met onze meest duurzame en innovatieve boeren van de wereld.

En dan, last but not least, de bestuurscrisis. Daarvoor is maar één oplossing. Door met nieuwe verkiezingen dit kabinet te vervangen. In het belang van Nederland.

Lees hier de hele bijdrage van Wybren van Haga bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.