Geen vrijheidsbeperkende viruswet: BVNL zegt nee tegen wijziging Wpg

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de Wet publieke gezondheid (Wpg), waarmee verregaande beperkende maatregelen tijdens een gezondheidscrisis wettelijk worden verankerd. BVNL is mordicus tegen deze grove inperking van de vrijheid. Temeer daar de coronacrisis ons heeft geleerd dat de volksgezondheid er niet mee gediend is.

Kabinet stemt tegen motie afschaffen A-status Covid-19

Vorige week diende BVNL een motie in voor het afschaffen van de A-status van Covid-19. Tenslotte is inmiddels overduidelijk dat Corona geen Ebola is en dus ook niet als zodanig aangemerkt zou moeten worden. Deze motie werd verworpen. Er is het kabinet kennelijk nogal wat aan gelegen de virusprivileges te behouden.

Senaat, stem die wanstaltige A-status weg!

Meerdere malen heb ik minister Kuipers opgeroepen om per direct de A-status van Covid 19 te schrappen. Zijn antwoord is steevast: Nee! Nu roep ik de Senatoren op om de wet die de A-status wettelijk moet verankeren, van tafel te vegen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.