Kabinet stemt tegen motie afschaffen A-status Covid-19

Vorige week diende BVNL een motie in voor het afschaffen van de A-status van Covid-19. Tenslotte is inmiddels overduidelijk dat Corona geen Ebola is en dus ook niet als zodanig aangemerkt zou moeten worden. Deze motie werd verworpen. Er is het kabinet kennelijk nogal wat aan gelegen de virusprivileges te behouden.

Senaat, stem die wanstaltige A-status weg!

Meerdere malen heb ik minister Kuipers opgeroepen om per direct de A-status van Covid 19 te schrappen. Zijn antwoord is steevast: Nee! Nu roep ik de Senatoren op om de wet die de A-status wettelijk moet verankeren, van tafel te vegen.