Geen vrijheidsbeperkende viruswet: BVNL zegt nee tegen wijziging Wpg

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de Wet publieke gezondheid (Wpg), waarmee verregaande beperkende maatregelen tijdens een gezondheidscrisis wettelijk worden verankerd. BVNL is mordicus tegen deze grove inperking van de vrijheid. Temeer daar de coronacrisis ons heeft geleerd dat de volksgezondheid er niet mee gediend is.

Gezondheidsdictatuur
De coronamaatregelen waren niet effectief en hebben meer schade aangericht dan zij voorkomen hebben. Het is wat BVNL betreft dan ook volstrekt absurd om dergelijke maatregelen juridisch vast te laten leggen in de Wpg. “Onder het mom van de noodzaak van een structureel wettelijk kader, zodat niet meer met tijdelijke en spoedconstructies gewerkt hoeft te worden, worden wij nu een gezondheidsdictatuur in geloodst”, waarschuwt Wybren van Haga. “Natuurlijk moet er gedegen juridische grondslag zijn voor politiek beleid. Maar dit is verkeerd beleid. De minister heeft zelf aangegeven dat het effect van de verschillende maatregelen niet aan te tonen en/of goed te evalueren is. En de afgelopen jaren hebben wij aan den lijve kunnen ondervinden dat ze geen enkele zin hadden. De wetenschappelijke tegenstrijdigheden zijn legio, maar dit wetsvoorstel pretendeert de wetenschappelijke waarheid in pacht te hebben. Dat is ontzettend gevaarlijk en wij moeten ons terdege bewust zijn wat het betekent als in de Wpg wordt vastgelegd dat de overheid voortaan ieder virus als een pandemische bedreiging kan aanmerken en kan besluiten om het maatschappelijke, economische en persoonlijke leven aan banden te leggen.”

Niet recht praten wat krom is
Deze wijziging van de Wpg zou ook ten doel hebben passende parlementaire bevoegdheid te regelen. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk verandert er weinig aan de manier waarop er onder de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) werd gehandeld. Bovendien krijgt de minister alsnog de bevoegdheid om een overtreffende trap van maatregelen die initieel niet in de Wpg verankerd wordt (zoals bijvoorbeeld een avondklok) in te voeren. Weinig meer dan oude wijn in nieuwe zakken dus. “Het kabinet probeert met deze wet recht te praten wat krom was, krom is en altijd krom zal blijven”, aldus Van Haga. “BVNL heeft zich altijd verzet tegen deze gekte, die weinig met gezondheid, maar alles met controle te maken heeft. Dat zullen wij blijven doen. Ons standpunt blijft dan ook ongewijzigd: geen vrijheids- en grondrechtenbeperkende maatregelen in de wet voor hypothetische, toekomstige virusbedreigingen. Het leven is niet maakbaar en gezondheid is meer dan nooit ziek worden. Als wij de volksgezondheid willen waarborgen, moeten wij werk maken van het structureel verbeteren van ons zorgstelsel en onze zorgcapaciteit en inzetten op preventie. Dat is in het belang van Nederland.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.