Kabinet presenteert verregaande Europese plannen. BVNL trekt aan de noodrem

Het kabinet heeft in de jaarlijkse Staat van de Unie de toekomstplannen voor Nederland in Europa gepresenteerd. BVNL is geschrokken van deze plannen. Als we niet uitkijken, raken we onze onafhankelijkheid en vrijheid kwijt aan Europa.

Dwingend machtsorgaan
De invloed van de EU op individuele landen in Europa wordt steeds groter. Waar de Unie ontstaan is uit de behoefte om de soevereiniteit en veiligheid van landen te waarborgen en te beschermen, ontpopt zij zich steeds meer als een dwingend machtsorgaan, waaraan de lidstaten zich dienen te onderwerpen. Het Nederlandse kabinet wil hierin een voortrekkersrol vervullen. De oorlog in Oekraïne wordt hierbij gebruikt als zogenaamde aanleiding om de verregaande invloed van de EU nog sterker uit te breiden en te versnellen. Als het aan ons kabinet ligt, werken we de komende jaren toe naar nog meer Europese klimaathysterie, digitalisering, medische,- en sociale controle en maatschappelijke surveillance. Zogezegd allemaal in naam van de democratie. In werkelijkheid stevenen we af op een EU met dictatoriale trekken. BVNL maakt zich hierover grote zorgen. Onze onafhankelijkheid en onze vrijheid zijn in gevaar.

Nog meer klimaatmaatregelen en controledwang
In de Staat van de Unie valt te lezen dat de Europese Unie ‘slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger’ moet worden. Dat klinkt prachtig, maar betekent in werkelijkheid vooral dat Europa een nog veel grotere vinger in de pap van de verschillende lidstaten wil hebben. De ‘groene en digitale transities’ moeten volgens het kabinet versneld worden. Vrij vertaald: nog meer klimaatmaatregelen en controledwang door de overheid. Het megalomane Fit for 55 pakket moet zorgen voor het halen van de volstrekt onrealistische klimaatdoelstellingen voor 2050, wat in de praktijk inhoudt dat er nog minder huizen en wegen gebouwd kunnen worden, boeren gedwongen uitgekocht zullen worden en u straks misschien wel een CO2 budget aan uw broek krijgt. We krijgen allemaal een Europese identiteit en een digitale ‘wallet’, waarin onze hele doopceel gelicht wordt. De oorlog in Oekraïne zou de noodzaak voor ‘volwassenwording van de EU als machtspolitieke speler’ illustreren, zowel op militair, als geo-economisch gebied. Wij zijn getuige van een Europese machtsgreep. Met het Nederlandse kabinet voorop.

Nadenken over een NEXIT
De verregaande ambities van de EU luiden een nieuw, beangstigend, tijdperk in. Een tijdperk van radicaal collectivisme, het eind van de soevereiniteit en de privacy. Het eind van de democratie zoals wij die kennen en waarvoor wij als burgers gekozen hebben. Deze week kondigde minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, aan dat hij de Europese samenwerking nog verder wil uitbreiden. Dit in navolging van de uitspraken van president Macron van Frankrijk, die de EU ingrijpend wil ‘verbouwen’. Het vetorecht van de lidstaten zou gedeeltelijk van tafel moeten en op militair niveau moet er nog meer Europese inmenging komen. Deze plannen en de rol die het Nederlandse kabinet daarbij blijkbaar op zich wil nemen, zouden ons allemaal ernstig zorgen moeten baren. De Europese Unie is geen democratisch gekozen orgaan. De mensen die deze plannen uitrollen zijn geen volksvertegenwoordigers, maar bureaucraten die een autoritaire superstaat proberen te stichten. Dit is niet waarvoor de EU ooit is opgericht. BVNL wil niet dat Nederland verwordt tot een Europese provincie, zonder zeggenschap over eigen beleid en bestuur. Als deze plannen doorgang vinden en de EU op deze koers verder gaat, is het wat BVNL betreft tijd om na te gaan denken over een NEXIT. Het is tijd dat de Nederlanders zich realiseren wat het kabinet écht plan van is met ons land en onze zelfbeschikking.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.